Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Fotograf förlorade med 3-2 i HD

Med knappast möjliga marginal vann Åhléns över en fotograf i HD. Fotografen vann i tingsrätten men förlorade kryptiskt i Svea Hovrätt och nu till sist i HD. Målet gällde ett CD-omslag av Evert Taube som Åhléns utan tillstånd använt i en katalog för julrea. Majoriten i HD ansåg att utnyttjandet rymdes inom det som avtalats med skivbolaget EMI medan minoriteten ansåg att det i avtalet påpekats att uppgörelsen med EMI inte innefattade tillstånd för tredje part att utnyttja exemplarframställning av CD-omslaget samt att detta dessutom skedde innan avtal med EMI träffades.

Fotografen har tidigare stämt även Apple för nytt utnyttjande på Internet och mobiltelefonsanvändning.

I HD-domen talas om sedvanligt reklamutnyttjande, men fotografens uppfattning är att Internetanvändningen knappast inryms i HD-avgörandet.