Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Östran stämd för utelämnat namn

Tidningen Östran publicerade se bilder på ett tidningsuppslag samt en bild på Internet utan att namnge fotografen. Istället namngav tidningen på uppslaget sin egen fotograf vid en bild så att det framstod som om tidningens fotograf tagit alla bilder. Nu stämmer fotografen tidningen för brott mot god sed enligt de ideella reglerna i upphovsrättslagen.

Det är branschpraxis i tidningsbranschen att namn skall anges på fotografen vid publicering "dock minst i samma omfattning som tillämpas för tidningens anställda medarbetare", som det heter i tidningsutgivarnas avtal med Bildleverantörernas förening. Parterna har sedan förlikts utan rättegång.