Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Försvaret förlorade första ronden i Tigermålet

Stockholms tingsrätt har avslagit Försvarsmaktens begäran om mellandom i målet om "En Svensk Tiger". Försvarsmakten ville att tingsrätten skulle förklara Beredskapsmuseet som driver målet obehöriga att driva målet. Tingsrätten avvisar detta och hänvisar till att prövning av allt sker i huvudmålet. Tingsrättens beslut har gjorts heter det för att undandröja tidsutdräkt dvs att parterna skulle kunnat överklaga en sådan mellandom till hovrätten.

Tingsrättens dom kan ej överklagas annat än i samband med slutlig dom i målet. Målet rullar vidare med huvudförhandling våren 2005.

Parterna har kallat fem vittnen vardera. Professor Per Jonas Nordell, Handelshögskolan, har skrivit ett expertutlåtande åt upphovsrättsinnehavarna, som vill ha Försvarsmaktens varumärke upphävd då inregistreringen skett i strid mot upphovsrättslagen.