Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Försvaret förlorade första ronden i Tigermålet

Stockholms tingsrätt har avslagit Försvarsmaktens begäran om mellandom i målet om "En Svensk Tiger". Försvarsmakten ville att tingsrätten skulle förklara Beredskapsmuseet som driver målet obehöriga att driva målet. Tingsrätten avvisar detta och hänvisar till att prövning av allt sker i huvudmålet. Tingsrättens beslut har gjorts heter det för att undandröja tidsutdräkt dvs att parterna skulle kunnat överklaga en sådan mellandom till hovrätten.

Tingsrättens dom kan ej överklagas annat än i samband med slutlig dom i målet. Målet rullar vidare med huvudförhandling våren 2005.

Parterna har kallat fem vittnen vardera. Professor Per Jonas Nordell, Handelshögskolan, har skrivit ett expertutlåtande åt upphovsrättsinnehavarna, som vill ha Försvarsmaktens varumärke upphävd då inregistreringen skett i strid mot upphovsrättslagen.