Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Tigermålet överklagat

Beredskapsmuseet överklagar Tigermålet till Svea hovrätt. Överklagandet finns på beredskapsmuseets hemsida. Stockholms tingsrätt beslöt i en dom den 25 november att Försvarsmakten får behålla varumärket En Svensk Tiger, samtidigt konstaterade rätten att de ekonomiska rättigheterna till Bertil Almqvists berömda verk innehas av Beredskapsmuseet.

Tingsrätten ansåg i sin dom att det varit fullt möjligt för Försvarsmakten att registrera in varumärket trots att äganderätten fanns hos någon annan. Tingsrätten ansåg att att inregistreringen låg inom ramen för den militära propaganda som Försvarsmakten hävdar rätt till i målet. Någon definition om vad som är militär propaganda gjorde inte rätten, I och med utslaget skall Beredskapsmuseet ersätta Försvarsmakten för deras rättegångskostnader. Nu rullar målet vidare.