Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Se och Hör stämd

Tidningen Se och Hör har via sitt förlag stämts vid Östersunds tingsrätt. En fotograf har blivit bestulen på en bild av tidningen Se och Hör. Fotografen hade anordnat en auktion på en begärlig bild och en kvällstidning betalade bäst för exklusiv ensamrätt. Trots att de inte fick rättigheterna till bilden hämtade tidningen Se och Hör bilden från Internet och publicerade den utan tillstånd av fotografen.      Se och Hör har betalat ersättning, men ville inte betala fullt ut det skadestånd fotografen begärt för stölden och har därför stämts för skadeståndsdelen. I nya upphovsrättslagen från 2005 har lagen förstärkts med att rätten även skall ta hänsyn till upphovsmannens berättigade intresse av att intrång inte sker.

Fotografens krav på ytterligare skadestånd för Se och Hörs intrång i fotografens sålda exklusiva bild ogillades av Östersunds tingsrätt. Fotografen överväger nu att söka prövningstillstånd i hovrätten.