Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Rätt att ta bilder på bygget av privat villa?

En byggfirma har tagit bilder under bygget av en privat villa och använt bilderna som marknadsföring både på den egna hemsidan och sin facebooksida. På bilderna ser man förutom en byggarbetsplats även de egna arbetarna och lite av grannhusen. Inga andra människor. Det finns ingen adress (mer än att den ligger i Täby), inga namn på beställaren är heller angivet. Bara "Villa i Täby". Inga bilder visar ett färdigt hus invändigt. Alltså inget hem visas. Utvändigt är fasaderna färdiga på några bilder, men invändigt bara ofärdiga byggdelar väggar och ytskikt. Helt enkelt bilder på en byggarbetsplats.
Nu vill beställaren att samtliga bilder skall tas bort. Har de rätt att kräva det?

Signatur: 
AA

Comments

Tas bilder från en allmän plats t.ex. gata så finns inget skydd för en fastighetsägare. Däremot fordras egentligen tillstånd att g in på annans mark, tomt och fotografera. Har byggfirman tagit bilderna på betsällarens tomt borde de ha avtal om att de ville ta bilder för reklamsammanhang. Är huset arkitektritat så kan arkitekten motsätta sig att bilder läggs ut på Internet men inte publiceras på annat sätt.
By Staffan Teste