Select Language / Välj Språk

Rätt att ta bilder på bygget av privat villa?

En byggfirma har tagit bilder under bygget av en privat villa och använt bilderna som marknadsföring både på den egna hemsidan och sin facebooksida. På bilderna ser man förutom en byggarbetsplats även de egna arbetarna och lite av grannhusen. Inga andra människor. Det finns ingen adress (mer än att den ligger i Täby), inga namn på beställaren är heller angivet. Bara "Villa i Täby". Inga bilder visar ett färdigt hus invändigt. Alltså inget hem visas. Utvändigt är fasaderna färdiga på några bilder, men invändigt bara ofärdiga byggdelar väggar och ytskikt. Helt enkelt bilder på en byggarbetsplats.
Nu vill beställaren att samtliga bilder skall tas bort. Har de rätt att kräva det?

Signatur: 
AA

Kommentarer

Tas bilder från en allmän plats t.ex. gata så finns inget skydd för en fastighetsägare. Däremot fordras egentligen tillstånd att g in på annans mark, tomt och fotografera. Har byggfirman tagit bilderna på betsällarens tomt borde de ha avtal om att de ville ta bilder för reklamsammanhang. Är huset arkitektritat så kan arkitekten motsätta sig att bilder läggs ut på Internet men inte publiceras på annat sätt.
By Staffan Teste