Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Föreningsbilder på Facebook

Hej, jag är med i en förening och vid olika aktiviteter tas fotografier av deltagare. Ibland är man inte ens medveten om att foto tas! Dessa läggs sedan ut på föreningens hemsida (utan inloggning). Väl där kan man sedan välja att "dela" dessa bilder på ex.vis Facebook.
Är detta tillåtet utan våra medgivanden som blivit fotograferade?

Signatur: 
Blyg

Comments

När bilden väl finns får upphovsmannen oftast använda bilden i redaktionella sammanhang. Är bilden inte heller kränkande så är det också tillåtet att utom i reklamsammanhang lägga ut bilden på Internet. Ideella föreningar omfattas inte heller av lagen om namn och bild i reklam. Idag är många föreningar näringsidkare, bolag etc. och då måste personerna på bilden tillfrågas. Felet med ovanstående är att föreningen inte tillräckligt klart upplyser om att fotografering på deras möten för publicering kan ske. Det skulle t.ex. kunna stå i ansökningsblanketten om medlemsskap.
By Staffan Teste