Select Language / Välj Språk

Föreningsbilder på Facebook

Hej, jag är med i en förening och vid olika aktiviteter tas fotografier av deltagare. Ibland är man inte ens medveten om att foto tas! Dessa läggs sedan ut på föreningens hemsida (utan inloggning). Väl där kan man sedan välja att "dela" dessa bilder på ex.vis Facebook.
Är detta tillåtet utan våra medgivanden som blivit fotograferade?

Signatur: 
Blyg

Kommentarer

När bilden väl finns får upphovsmannen oftast använda bilden i redaktionella sammanhang. Är bilden inte heller kränkande så är det också tillåtet att utom i reklamsammanhang lägga ut bilden på Internet. Ideella föreningar omfattas inte heller av lagen om namn och bild i reklam. Idag är många föreningar näringsidkare, bolag etc. och då måste personerna på bilden tillfrågas. Felet med ovanstående är att föreningen inte tillräckligt klart upplyser om att fotografering på deras möten för publicering kan ske. Det skulle t.ex. kunna stå i ansökningsblanketten om medlemsskap.
By Staffan Teste