Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Fotografera en affisch

Om en affisch för ett evenmang har blivit anmäld för t ex könsdiskriminering. Kan då affischen fotograferas av och publiceras bredvid en artikel som handlar om anmälan. På affischen finns bilder som skyddas av upphovsrätten. Får bokomslag fotograferas av i samband med publicering av recension o.dyl? /Karin

Signatur: 
Karin

Comments

Det finns undantag i upphovsrättslagen om återgivandet av bild/verk vid dagshändelse och vid offentliggörande hos myndighet. Efter ny lagändring beträffande scientologibibeln är tolkningen av de här undantagen mer och mer diskuterade. Endast en domstol kan avgöra saken i detta fall. I samband med kritisk granskningen, men det skall vara en sådan och inget populärmässigt, kan bild utan upphovsmannens tillstånd användas. Det gör att bild kan publiceras fritt i samband med en recension. I båda fallen skall publiceringen ske i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Detta innebär att upphovsmannens namn måste anges och att man i samband med en recension endast får ange något eller några verk. Det får inte bli ett bildgalleri och en rads recension.
By SuperAcoAdmin