Select Language / Välj Språk

Fotografera en affisch

Om en affisch för ett evenmang har blivit anmäld för t ex könsdiskriminering. Kan då affischen fotograferas av och publiceras bredvid en artikel som handlar om anmälan. På affischen finns bilder som skyddas av upphovsrätten. Får bokomslag fotograferas av i samband med publicering av recension o.dyl? /Karin

Signatur: 
Karin

Kommentarer

Det finns undantag i upphovsrättslagen om återgivandet av bild/verk vid dagshändelse och vid offentliggörande hos myndighet. Efter ny lagändring beträffande scientologibibeln är tolkningen av de här undantagen mer och mer diskuterade. Endast en domstol kan avgöra saken i detta fall. I samband med kritisk granskningen, men det skall vara en sådan och inget populärmässigt, kan bild utan upphovsmannens tillstånd användas. Det gör att bild kan publiceras fritt i samband med en recension. I båda fallen skall publiceringen ske i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Detta innebär att upphovsmannens namn måste anges och att man i samband med en recension endast får ange något eller några verk. Det får inte bli ett bildgalleri och en rads recension.
By SuperAcoAdmin