Select Language / Välj Språk

Bild på mig kommer upp i Googles sökmotor utan att någon har lagt ut bilden

Hej!
När man söker på mig via Google kommer ett foto av mig upp som länkar till Linkedin. Varken jag eller fotografen, som jag känner, har lagt ut bilden på nätet eftersom den är av konfidentiell karaktär (dock ej pornografisk eller explicit förnedrande). Av naturliga skäl vill varken jag eller fotografen att denna bild ska synas.
1) Hur kan bilden ha hamnat på nätet utan att vare sig jag eller fotografen lagt ut den?
2) Hur kan bilden kopplas till mig utan att vare sig mitt namn eller bilden har publicerats på nätet?
4) Hur får vi bort den från nätet?

Vänliga hälsningar från arg skribent

Signatur: 
Skribent