Select Language / Välj Språk

Bild taget på jobbet

Hej!

Jag har tagit bilder på jobbet, under arbetstid men med min kamera och för privat bruk. Min arbetsgivare hävdar nu att dom äger rättigheterna till bilderna, ett påstående som jag ställer mig högst tveksamt till. Hur ligger det till egentligen?

Med vänlig hälsning,

Signatur: 
Arbetarn