Select Language / Välj Språk

Bilder från hemsida

Får jag i en powerpoint-presentation använda mig av bilder som jag har kopierat på nätet?

Presentationen kommer att hållas muntligt, den kommer ej att spelas in, sändas eller liknande, den kommer inte heller att publiceras på internet, eller i någon annan typ av media. Den kommer alltså enbart att framföras utav mig inför min klass samt min lärare.

Vänligen Marcus

Signatur: 
Marcus T