Select Language / Välj Språk

Dra in tillstånd för användande av bilder?

Hej!
Om en fotograf givit en person tillstånd att använda fotografens bilder på sin hemsida, utan några villkor eller vidare avtal, får fotografen då när som helst bestämma att personen inte längre är berättigad att använda bilderna på sin hemsida?

Signatur: 
M