Select Language / Välj Språk

En dagstidning har använt bild från min Instagram

Hej,
En större dagstidning har i en artikelserie om mig plockat en bild av mig på min instagramsida (eller rättare sagt på vårt företags) "suddat" ansiktet och sedan använt den i så väl papperstidningen som i nätupplagan. Jag har INTE godkänt detta.JAg är inte heller en offentlig person, och är inte namngiven i artiklarna.

En offentlig person som skriver om mig på sin Facebook använder frekvent den bilden i sina inlägg.

Frågor:

1/ har tidningen rätt att använda denna bild?

2/ kan man stämma tidningen och/eller begära ersättning/rättelse (åtminstone på nätet)

3/ kan man stämma facebookanvändaren och/eller begära ersättning/rättelse.

4/ Vad är en rimlig ersättning i de båda fallen?

Signatur: 
Arne