Select Language / Välj Språk

Faktura ang bildstöld

Hej,
När en fotograf gett ett muntligt godkännande att vederbörande får lov att använda sig av bilder, och sedan trotts det muntliga avtalet. Sedan skickar en bildstölds faktura och varnar att fakturan kommer att dubbleras per ett visst datum.
Då ska jag även tilläggga att när bilderna har använts så har vattenmärkningen synts och det har klart och tydligt stått att bilden är lånad från:

Har man rätt att göra på detta viset?

Signatur: 
V.K