Select Language / Välj Språk

Förfrågan

Hej Staffan!

Är följande fotografi att betrakta som fritt att använda, enligt din
mening? Ett flygfoto från före 1969.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sk%C3%A4rholmens_centrum_1968a.jpg

Allt gott!

LV

Signatur: 
LV