Select Language / Välj Språk

Gamla flygfoton

Är äldre flygfoton, tagna på 50-talet, skyddade? Fotografen är okänd och företaget som genomförde flygningarna lades ner 1965 men företagets arkiv har övertagits av en nu aktiv firma. Betyder det att rättigheterna har övergått från fotografen till firman?
Är ett flygfoto en fotografisk bild eller ett fotografiskt verk? Vad frågan gäller är om det går att scanna av en svartvit kopia och publicera i icke komersiellt sammanhang.

Signatur: 
BO