Select Language / Välj Språk

Min bild i tidningen

Jag är frilansfotograf och driver en enskild firma där jag säljer uppdrag till media. Så i en tidning att en bild som jag hade tagit och gett till idrottsföreningen fanns i tidningen får man göra så utan min vetskap. Skall man inte ta kontakt med fotografen om lov för att lägga ut den på tidningens hemsida. Vem äger bilden

Signatur: 
RK