Select Language / Välj Språk

Politikers användande av bilder

En lokal kommunpolitiker lägger i egenskap av företrädare för sitt parti upp en bild som föreställer en tiggare i samband med ett facebookinlägg i en offentlig grupp. Stämmer det som jag misstänker - att tillstånd behövs både från fotografen och från personen på bilden? (Hur bevisas för övrigt att man har inhämtat tillstånd? Att bara få svaret "ja, jag har fått tillstånd" är ju inte särskilt övertygande.) Vilka åtgärder är möjliga att vidta om det visar sig att dessa tillstånd saknas?

Signatur: 
Undrande