Select Language / Välj Språk

Preskriptionstid

Jag har hittat bilder som utan mitt medgivande använts på skivomslag och CD från 1989. Hur lång är preskriptionstiden för en sådan bildstöld.

Signatur: 
SE