Select Language / Välj Språk

Privat person skickat in min bild till tidning

Hej!
En privat person har tagit 2 av mina bilder från facebook och har nu skickat in dem till en tidning och fått dem puplicerade utan varken mitt namn eller tillstånd ifrån mig.
Hur ska jag göra? Skicka faktura till tidningen?

Signatur: 
Alfred