Select Language / Välj Språk

Tecknade Bilder

Hejsan.

Jag tecknar och gillar att göra både lustiga och fina bilder av kändisar och kända karaktärer. Som ex tv-spels karaktärer och seriefigurer.

Det finns folk som nu gärna vill köpa tavlor av mig men vad får jag sälja egentligen och inte. Skulle vara tacksam för svar. Eller kanske information om var jag kan ta reda på den. Tack.

Signatur: 
Joel

Kommentarer

Att göra karikatyrer av kända männskor är alltid tillåtet. Däremot är det inte tillåtet att kalkera av t.ex. fotografier utan att ersätta upphovsmannen till fotografiet för användande av förlaga. Eget skapande har dock alltid bedömts som tillåtet och det är tillåtet att sälja de egna verken på utställningar m m. Svårare är att göra reklam för sig själv och sådan försäljning på Internet genom avbildning av kända personer. Det kan då falla under lagen om namn och bild i reklam.
By Staffan Teste