Select Language / Välj Språk

Vad gäller vid visandet av bilder i facebookgrupper som kommer från tidningar och andra publikationer?

Hej!
Jag har en fråga angående när man visar bilder på t.ex. Facebook.
Jag har försökt att sätta mig in i upphovsrätten och vad som gäller angående bilder.
Det finns en hel del att läsa om detta på nätet vilket jag också har gjort. Grunderna kan jag nog men så är det en annan sak jag undrar över.
Jag är med i flera Facebookgrupper där man visar gamla bilder från olika samhällen. Många visar urklipp från tidningar och andra tidskrifter. Även bilder ur andra publikationer över orterna kopieras och visas.
Vad är det egentligen som gäller här?
Får man göra detta ur juridisk mening?
Finns det någon tidsgräns likt upphovsrätten där det är helt fritt fram att kopiera bilder ur publikationer och visa i dessa grupper? Och gäller detta tidningsurklipp också. Ytterst sällan anges källan till alla dessa bilder. Förmodligen vet man inte det heller. Likaså vilka tidningar urklippen kommer från.
Kan ni reda ut begreppen vad det är som gäller här i dessa fall?

Signatur: 
Krister