Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 100-tals frågor & svar, eller ställa en egen. Du får gratis svar!

     Ingen förutsättning är den andra lik. Du kan ställa just din fråga här på sidan – klicka på länken "Skapa en ny fråga".
     När du kvitterar och sparar frågan så skickas den samtidigt automatiskt via e-post, både till dig och Bildombudsmannen.
OBS!
Frågan visas bara om du "godkänner publicering", aldrig annars! - i de fall du inte godkänner publicering så skickas frågan till Bildombudsmannen, som en vanlig e-post och då syns den inte här på sidan!1. Endast frågor på svenska är tillåten

2. Varning: Vid missbruk eller otillåten kommersiellt utnyttjande, t ex produkt-reklam, debiteras vid var tillfälle en avgift på 1000 € samt anmäls som olaga intrång.

2016-11-24
Fråga: Om jag som fotograf skulle ta en bild under ett sportevenemang för att sedan använda denna bild i tryckt tidning/webb, finns det några lagar/restriktioner gällande reklamen som eventuellt finns med på matchtröjor osv? Behövs det något godkännande från förening?
Vet att individen måste godkänna för tryck i tidning/webb om jag förstår det hela rätt.
Signatur : JC

Det beror på fotoavtal

I de fall arrangörerna av sportevenemanget träffar särskilt avtal om regler för fotografering måste man följa dessa. Annars finns vanligtvis inga regler. Logotyper m m skyddar i allmänhet inte mot något annat än att de används i konkurrerande reklam.
Besvarad av: Staffan Teste
2016-11-21
Fråga: Jag vill vika en bok med Harley Davidson logga är det tillåtet ?
Signatur : Eva

Inte utan tilstånd

Om du med frågan avser att publicera loggan på en bok så bör du fråga om tillstånd av den som äger loggan. Någon har skapat den och den blir fri först sedan upphovsmannen har varit död i 70 år eller om man inte anser att det är ett verk 50 år efter första publicering. Loggan skyddar annars enbart från konkurrerande användning.
Besvarad av: Staffan Teste
2016-11-20
Fråga: Är det tillåtet att lägga ut bilder på avliden person, på sociala medier?
De kan ju inte säga sin uppfattning om det.
Som anhörig är det kränkande.
Mvh.
Kaos
Signatur : Kaos

Det är tillåtet

I Sverige har den som är avliden inget skydd för bildåtergivning om det inte är kränkande. Juridiskt är det svårt att fälla någon för kränkning av avliden. Det finns bara ett rättsfall kring Dag Hammarsköld. När det gäller publicering - inte reklam - finns inte heller något skydd för levande personers bilder. Bara om det medföljs av kränkande text eller kränkande manipulering av bilder blir det straffbart. Jag förutsätter att den som publicerar har skaffat sig rättigheterna att publicera bilderna. Annars kan upphovsmannen till respektive bild göra gällande upphovsrättsintrång.
Besvarad av: Staffan Teste
2016-11-14
Fråga: Hej! Om jag tar en tavla som en aktiv konstnär målat och målar av den tavlan och signerar den tavlan med mitt namn anses det vara olagligt om jag sen vill sälja den tavlan? Jag gör ingen identisk kopia eller någon ansträngning för att kopiera denna tavlan på ett sånt sätt så att man inte ska kunna urskilja dem även om jag hämtar min inspiration från original målningen och målar samma motiv.
Signatur : Rk

Det är en fråga om utförandet

Är det en direkt kopiering av tavlan är det olagligt att sälja den med sitt eget namn. I den händelse det är ett nytt verk utan kopiering av det ursprungliga verket är det tillåtet. Ytterst är det en domstol som kan avgöra om det är en kopiering eller ej. Högsta domstolen skall i januari 2017 avgöra om en konstnär har målat av ett fotografi av Christer Pettersson. Fotografi och konstnärliga verk är skyddade gentemot bearbetning och det blir domstolen som får avgöra om det är en kopiering eller ej.
Besvarad av: Staffan Teste
2016-11-13
Fråga: Hej, kända bilder/logos (ex. Ghostbusters, minions mm), får jag trycka det på kläder till mig själv/mina barn? Det är enbart för privat bruk, men är det okej?
Signatur : Rebecca

För privat bruk är det tillåtet

För att det skall vara tillåtet innebär det att du enbart får använda dessa kläder inom det egna hemmet, inom den privata sfären. Använder du kläderna i en offetlig miljö gör du dig skyldig till en visning av anns verk. I den danska lagtexten brukar man tala om hemmets väggar.
Besvarad av: Staffan Teste
2016-11-12
Fråga: Är det förbjudet för mej att lägga ut bilder på Facebook. Bilder som är tagna från min drönare?
Signatur : Rolf Olof

Idag fordras tillstånd för drönarfilmning

Innehar du bilder tagna från drönare tagna innan senaste domstolsbesluten och innehar de tillstånd som erfordras bör det vara tillåtet att lägga ut dessa bilder. Men eftersom övervakningskameralagen nu tolkats och tillstånd fordras för foto och filmning så innebär det att endast tillåtna bilder kan läggas ut.
Besvarad av: Staffan Teste
2016-11-09
Fråga: Jag har gjort en illustration där jag inspirerats av en illustration som jag tidigare sett. Jag har alltså inte ritat av den ursprungliga illustrationen, utan mera inspirerats av upplägget, stilen och idén och gjort en egen version med nytt motiv utifrån det. Nu skulle jag vilja börja sälja min illustration, men kan jag då bli anklagad för stöld?
Signatur : Lovisa

Bara en domstol kan döma

Själva idén är inte skyddad, men utformningen kan vara det. Är det för nära originalet, en bearbetning, kan det vara ett intrång. För att svara behöver man se original och kopia. Ytterst får en domstol avgöra.
Besvarad av: Staffan Teste
2016-11-08
Fråga: Hej, bilder som genom gått ett redigeringsprogram dvs inte längre är originalbilden, får de bilderna användas i förundersökning?
Åklagare och domare ser inte original bilden utan bara den som gått igenom redigerings program.
Signatur : Ida s

Bilden fortfarande ursprungsbild

Bara för att en bild går igenom ett redigeringsprogram innebär inte att bilden upphör att vara ursprungsbild. Domstolar kan titta på bilder som de fått tag i utan att något tillstånd behövs, men upphovsmannen har fortfarande rätten till bilden och kan beivra intrång om bilden används av annan såvida inte bilden använts i domstolsförhandlingen och utnyttjandet sker som redogörelse för mål i domstol.
Besvarad av: Staffan Teste
2016-11-07
Fråga: Jag har anlitat byggföretaget som utförde byggarbetet i mitt hus. Efter vis tid visade sig at de fotograferade och publicerade bilderna på mitt hus utan att fråga mig. Bilderna omfattar hela huset ut sidan, och var gjorda från min privata mark. Har de rätt att göra det? Om nej, då vad kan jag göra för att företaget ska ta bort bilder?
Signatur : penna

Vilket avtal träffades ?

Anlitar man en byggfirma kan man redan från början ange att inga bilder får tas av huset av byggbolaget. Om så inte skett bör man kontakta byggbolaget och fråga hur de ser på saken. Om bilderna tagits från den egna tomten skall de ha frågat om tillstånd till detta. Annars är det fritt fram att ta bilder av hus från allmän mark. Det finns inget publiceringsskydd för hus. Är det ett arkitektritat hus och det kan anses vara ett verk, kan man skaffa sig rätten från arkitekten och beivra intrång som görs när bilden visas på Internet. Där finns näligen regler i upphovsrättslagen som säger att det inte är tillåtet att lägga ut husverk på Internet.
Besvarad av: Staffan Teste
2016-11-05
Fråga: Jag köpte ett vykort vid ett besök på Artipelag i Stockholm. Har nu målat en akvarelltavla med kortets motiv. Kan jag sälja den tavlan?
Signatur : vivan

Ny skapelse eller inte

Är det en kalkering av det ursprungliga kortet gr det inte att sälja. Då är det en otillåten exemplarframställning. Har du däremot utnyttjat enbart motivet till en egen skapelse är det ditt verk som du kan sälja fritt.
Besvarad av: Staffan Teste
2016-11-05
Fråga: Hej. Om man skulle illustrerar "Musse pigg" fast me ex clown lösnäsa med mustasch , lapp för ögat och att skadat öra. Är det är då ett brott? Hur nära originalet får man avbilda utan att det är ett brott, speciellt om man skulle vilja nyttja det i andra sammanhang än privat, ex sälja illustrationen? Mvh
Signatur : Chrille

Kopia är alltid kopia

Är det en avbildning av Musse Pigg så går det inte att sälja den. Då är det ett intrång. Är det däremot något som visar en annan mus så kan det vara en egen skapelse. Är du osäker kan du alltid kontakt dem som äger rättigheterna i Sverige till Walt Disney och fråga dem.
Besvarad av: Staffan Teste
2016-11-02
Fråga: Hej.
Jag la ett flertal bilder i en grupp på Facebook 2013.
Nu idag såg jag att en facebookvän som är med i samma grupp har kopierat dom och lagt dom på sin egna sida. Alltså inte delat utan kopierat.
Är det tillåtet?
Signatur : SussieA

Nej men se facebookreglerna

På Facebook finns regler för användandet av utlagda bilder. Läs dem och följ den speciella märkning som kan göras för privat material. Det är inte tillåtet att använda andras upphovsrättsligt skyddade material
Besvarad av: Staffan Teste
2016-11-02
Fråga: - Hej,
I BLF:s Leveransvillkor punkt 6 om otillåten spridning står det i upplagan för 2013 angående debitering med 20% av pris prisbasbeloppet, att debitering sker per bild och användningsområde. Men i nästa utgåva för 2014 har raden med per bild etc. tagits bort. Har du någon uppfattning om varför denna rad inte längre finns med i leveransvillkoren och hur ska man nu tolka rekommendationen, när det är flera bilder som har använts olovligt av samma utgivare.
I det här fallet ett tidskriftsförlag som har lagt ut sina tidningar på tidningsapparna Readly och Ztory på nätet med det här materialet trots att det var avtalat att bara användas i papperstidningen.
/BS
Signatur : BS

Ersättning skall utgå per bild

Kontakta BLF, men min uppfattning är att ersättning skall utgå per bild.
Besvarad av: Staffan Teste
2016-11-01
Fråga: Hej!
Den nya domen förbjuder ju sedan någon månad att skapa Videomaterial m.h.a drönare eftersom det anses som övervakning. Men hur är det med Videomaterial som skapats innan domen fälldes? Är det förbjudet att publicera Videomaterial som skapades för något år sedan?
Tacksam för svar
Signatur : Förtvivlad drönarpilot
Besvarad av: Gäst (ej verifierad)
2016-10-31
Fråga: Är det tillåtet att gå in i en affär och fotografera en produkt som sedan används i en artikel? Om det är okey - vad ska i så fall framgå i bildkällan? Om det inte är tillåtet, finns det några särskilda föreskrifter eller annat som kan göras för att få tillstånd?
Tacksam för alla svar kring frågan - planerar att skriva ett reportage där en bild på kosmetika produkter ska användas som ett exempel i texten.
MVH
G
Signatur : G
Besvarad av: Gäst (ej verifierad)
2016-10-31
Fråga: Vi har årligen ett antal shower som är mycket uppskattade. Nu har det framkommit att en privatperson har fotograferat vår show (och det har vi inget emot) men nu visar det sig att hen använder bilderna på vår show för att marknadsföra en egen show där vi inte medverkar. Är det okej att göra så?
Signatur : ilex

Personer i marknadsföring kräver tillstånd

Om personer från showen är avbildade i fotografiet krävs personens tillstånd för att få använda fotografiet i marknadsföring. Enligt upphovsrättslagen kan delar ur er show såsom scenografi vara upphovsrättsligt skyddade. Om er show är skyddad som ett upphovsrättsligt verk kan showen eller utövande konstnärer ha ett skydd. Eftersom personen bara fotograferat showen kan det bli svårt att vinna framgång upphovsrättsligt. Däremot kan de som avbildats och används i marknadsföringen förhindra och kräva ersättning för marknadsföringen.
Besvarad av: Pär Öhman
2016-10-31
Fråga: Hej,
Tänkte ha med ett företags logotyp i en illustration tänkt att publiceras i magasin. Är det tillåtet?
Signatur : Linus

Varumärken i illustrationer

Logotyper är vanligtvis registrerade och skyddade av varumärkeslagen. Det innebär att ingen annan får använda varumärket i näringsverksamhet. Det kan t.ex. vara att förse varor eller tjänster med varumärket men också använda varumärket i reklam. Om varumärket inte används i näringsverksamhet kan det utgöra ett varumärkesintrång. Däremot finns det viss konstnärlig frihet gällande varumärken inom konst.
Besvarad av: Pär Öhman
2016-10-30
Fråga: Vårt hembygdsgille har ett bildarkiv. Många bilder är skänkta till oss, andra är inköpta, typ vykort. Många bilder är gamla, tagna i början på 1900-talet. Flera saknar namn på fotografen. Somliga har fotografens namn angivet.
Min fråga är nu, får sälja kopior på dessa bilder till folk som tex vill ha en bild på någon släktings hus?
Finns det någon begränsning vilka bilder vi får sälja?
Till vilka priser kan vi sälja dessa, kan man använda?
Jag har sett att någon hembygdsförening använder SFF´s prislista.
Om en bild saknar upphovsman, antingen pga 70 års-regeln, eller att hen är okänd, kan vi fritt använda den i reklam och i böcker vi , eller andra publicerar?
Undrande gillesmedlem
Signatur : Hembygdsgillet

Viktigt att kontrollera rättigheterna till fotografierna först

För att göra kopior och sälja eller använda fotografierna i reklam och böcker krävs det att ni först skaffar er rättigheterna till de fotografier ni vill använda. Om skyddstiden inte har gått ut behöver ni fotografens tillstånd. Detta gäller oavsett om fotografen är okänd för er. Däremot har ni rätt att sälja de fysiska exemplar som ni har, det ni inte får göra är att göra nya kopior eller ladda upp dem på internet utan tillstånd. Bildleverantörernas förening www.blf.se har också en prislista som ni kan använda. Det som rör till det hela gällande äldre fotografier är att skyddstiden ändrades i omgångar under 90-talet när den gamla fotolagen upphörde och skyddet för fotografier införlivades i upphovsrättslagen. Tidigare var fotografiska bilder bara skyddade i 25 år, detta innebär att fotografiska bilder som är tagna före 1969 inte är skyddade. Däremot kan fotografiska verk tagna före 1969 vara skyddade eftersom skyddstiden sträcker sig efter upphovsmannen dött. Även om det inte alltid stämmer brukar det sägas att skillnaden mellan fotografiska bilder och fotografiska verk är att professionella fotografer skapar verk (detta gäller även för hobbyfotografer). Skaffa er en vana att alltid kontrollera rättigheterna till fotografierna när de lämnas in, om de lämnas in av fotografen eller av efterlevande har ni möjlighet att ta över upphovsrätten till fotografierna med ett enkelt avtal.
Besvarad av: Pär Öhman
2016-10-30
Fråga: Hej,
vi gjorde en liten fotografering med en ny modell. Modellen är okänt och behöver bilder för sin portfolio. Vi enade oss på att modellen få mat och en plagg av kollektionen för sin tid, och tillgång till bilderna efter redigering. Bilderna skulle användas för modellens portfolion. Från vårt sidan skulle bilderna användas på sociala medier när kollektionen släpps.
Modellen är en invandare och hade gode mannen med sig.
Gode mannen trycker på att publicera bilder, så vi godkända detta med hänvisning till att en del av kläder är från nästa års kollektion och inte ska visas innan den släpps.
Efter fotograferingen fick modellen bilderna från fotografen. Det är en gemensam vän till båda oss och modellen.
Nu upptäckte vi att modellen publicera sina bilder på Instagram utan an hänvisa till vårt märke och dessutom publicera bilder från den kommande kollektionen.
När vi kontakta modellen och gode mannen vägrar de att ta bort bilderna eftersom de kan använda dem som de vill. Vi har ingen skriven kontrakt och har inte betald modellen, så han har rätt att göra vad han ville med bilderna.
Fotografen ville inte lägger in sig i striden, men hänvisar att hon äger bilderna eftersom hon fotograferade med hennes kamera, så vi kan inte klaga på modellen eftersom vi inte har rättigheter på bilderna.
Nu vill jag veta vem som har rättigheter till bilderna, och kan modellen trots muntlig avtal gör med bilderna vad han vill utan att nämna vårt varumärke?
Med vänlig hälsning
Signatur : C.D.

Skriv alltid avtal

Fotografen äger upphovsrätten till bilderna om det inte finns något avtal mellan er och fotografen. För att kunna agera upphovsrättsligt krävs det att fotografen överlåter rättigheterna till er. Ett muntligt avtal gäller men problemet är att bevisa vad ni har avtalat. Därför är det alltid viktigt att skriva ett skriftligt avtal eller på annat sätt bekräfta vad parterna kommer överens om, t.ex. över email. Det är viktigt även om ni känner varandra sedan tidigare. Om ni vill att modellen ska nämna ert varumärke måste ni komma överens om detta.
Besvarad av: Pär Öhman
2016-10-30
Fråga: Jag har haft min bil inlämnad hos ett företag för reparation. Jag gick för skojs skull in på företagets Facebooksida, och finner då ett foto på min bil där registreringsnummer är väl synligt. Till saken hör att just denna bil är väldigt speciell och ovanlig. Har företaget rätt till detta utan att fråga mig?
Jag tänker närmast på att det kan finnas personer som ser fotot och fattar "intresse" för min bil, lätt kan ta reda på adressen där bilen förvaras!
Mvh//Irriterad kund
Signatur : Irriterad kund

Registreringsnummer är en personuppgift

Bilens registreringsnummer räknas som en personuppgift och får inte användas kränkande. Även om företaget kanske inte har någon skyldighet att ta bort bilden kan du be dem att göra det.
Besvarad av: Pär Öhman

Sidor