Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 100-tals frågor & svar, eller ställa en egen. Du får gratis svar!

     Ingen förutsättning är den andra lik. Du kan ställa just din fråga här på sidan – klicka på länken "Skapa en ny fråga".
     När du kvitterar och sparar frågan så skickas den automatiskt via e-post, till både dig och Bildombudsmannen.
OBS!
Frågan visas bara om du "godkänner publicering", aldrig annars! - i de fall du inte godkänner publicering så skickas frågan till Bildombudsmannen, som en vanlig e-post och då syns den inte här på sidan!1. Endast frågor på svenska är tillåtna

2. Varning: Vid missbruk eller otillåten kommersiellt utnyttjande, t ex produkt-reklam, debiteras vid var tillfälle en avgift på 1000 € samt anmäls som olaga intrång.

2017-08-16
Fråga: Hej!
Tidigare i år deltog jag i ett såkallat gangbang. Det var jag och 5 män som hade en härlig stund tillsammans medan arrangören knäppte lite kort och såg till att ingen blev för ivrig.
Sedan redigerade arrangören alla bilder, allas ansikten blev maskade, födelsemärken, smycken osv likaså. Därefter publicerades bildena på hans hemsida och ett antal chattforum där arrangören bedriver sin verksamhet.
Nu är det så att jag och arrangören hade ett förhållande när allt detta utspelade sig och det var egentligen bara därför jag var okej med att det togs och publicerades bilder, ville att han skulle tycka om mig. Nu har vi gjort slut och jag mår väldigt dåligt av att veta att de där bilderna finns publicerade.
Jag har bett honom ta bort dem men han säger att jag godkände och att han har upphovsrätten på sin sida. Jag funderar på att polisanmäla men försöker helst få honom att ändra sig först.
Vad har jag för rättigheter?
Vad har han för rättigheter?
Skulle jag tjäna på att polisanmäla om han inte frivilligt tar bort bilderna?
Signatur : Ångrar bara bilderna

För reklam fordras tillstånd av person

Om det är så som du antyder en kommersiell verksamhet så fordras det tillstånd av personer på bild för att använda dem i reklam. Är du igenkännbar av andra trots maskering räcker det för att du skall kunna säga nej till sådan publicering från och med nu. Du kan i så fall polisanmäla och t o m stämma i frågan. Han har rättigheter till bilderna annars.
2017-08-15
Fråga: Hej,
jag vill använda en stillbild ur ett gammalt TV-program (SVT) som exempel på en rasistisk stereotyp. Bilden ska alltså tryckas i en bok. Har public service något ansvar att tillhandahålla stillbilder ur gamla sändningar, och om inte, kan jag själv skärmdumpa ur programmet om jag hittar det och använda den bilden i tryck?
Tacksam för svar
Signatur : Helena

Kopiering otilåtet

För sådant användande av en bild som inte är över 50 år gammal eller om det är verk, fotografen varit död i 70 år, fordrar tillstånd. Lyssna med TV-bolaget. Du kan inte själv ta skärmdump och använda bilden utan sådant tillstånd. Det är ett intrång. Finns bl.a. en gammal dom om Kungabilder avfotograferade från TV.
2017-08-10
Fråga: Hej,
Företaget jag jobbar på har köpt fotografering och bilder från en reklambyrå, detta gäller både produktbilder till webbshop och miljöbilder. Nu är det så att vår konkurrent har tagit dessa bilder och använder dem på sin hemsida utan att hänvisa att bilderna kommer i från oss. Jag tycker inte att detta är okej. Kan man göra något åt detta? Kan man anmäla eller hur ska man hantera situationen? Det har hänt ett flertal gånger att företag tar våra bilder utan tillåtelse. Oftast då konkurrenter.
Signatur : Nadja

Rättsinnehavare till bilderna kan kräva betalt

Det är en fråga om vem som äger rätten till bilderna. När ni köper dem bör ni skriva in att ni övertar rättigheterna att beivra intrång dvs. att någon annan, konkurrent får använda dem och att ni har rättigheter att kräva ersättning i så fall. Har ni inte gjort det är det fotografen som äger rätten. Men ni kan alltid slå er ihop med fotografen och driva krav på ersättning för intrång. Har ni problem kontakta texte@bildombudsmannen.se
2017-08-10
Fråga: Undrar hur reglerna ser ut avseende scanning och publicering av bilder ur böcker. Specifikt då från böcker som är äldre ( cirka 1950 och äldre).
Avsikten är historisk, informativ publicering på sociala medier via internet.
Signatur : IH

Verk eller icke verk?

Bilder fotograferade före 1957 som inte uppnår verkshöjd kan användas. Men är bilden ett verk måste fotografen ha varit död i 70 år för att verket skall vara fritt. I andra fall är det du beskriver ett intrång i fotografens upphovsrätt.
2017-08-07
Fråga: Hej! Jag undrar hur det ligger till med att använda utländska bilder på sin instagram? Jag förstår Sveriges lag om att man måste få tillåtelse för att publicera en bild. Gäller det även när fotografen är från ett annat land eller gäller annat regelverk då?
Mvh
Elin
Signatur : Elin

Samma lag gäller

Lagstiftningen är i stort harmoniserad över hela världen. En utländsk fotograf har samma rättigheter i Sverige som en inhemsk fotograf. I realiteten kan det bli mycket dyrt om en amerikansk fotograf stämmer dig i USA för att du utnyttjat hans verk. Inom EU är det fullt möjligt att stämma dig i fotografens hemland om fotografen är EU-medborgare med hjälp av EU-lagstiftning. Omvänt kan man i Sverige stämma utländska företag som utnyttjar svenska bilder.
2017-08-07
Fråga: Hej!
Jag jobbar på ett företag som säljer delar till hus. Jag undrar om vi kan publicera bilder (som vi fotat själva) på husen som har våra produkter installerade? Även fast själva produkten inte syns? Är det skillnad på nätet och i tryck? Jag undrar också om vi kan skriva exempelvis "BRF Huset har installerat våra produkter och är mycket nöjda med dem". Måste vi fråga renoveringsobjekten om lov först?
Tack på förhand! /ES
Signatur : ES
2017-08-07
Fråga: Är det tillåtet att lägga ut en bild från kameraövervakning, där det pågår ett brott och man tydligt ser gärningsmannens ansikte, på Facebook?
Signatur : Lena
2017-08-05
Fråga: Min far var fotograf. När han dog 1980 gick dessa glasplåtar och foton mm i arv.
Nu har en tidning från den orten min far var verksam i, publisherat ett foto från 1930-talet men har uppgivit annan fotograf ej släkt. Dock finns exakt foto på glasmotiv i min ägo föreställande exakt det samma i minsta detalj.
Jag har skickat ett flertal meddelande till tidningen som ännu inte har besvarat min fråga om varför fel fotograf har uppgivits mm.
Har jag fel när jag tycker de har använts sig av otillåten användning och upphovsrättsintrång?
Mvh
BMG
Signatur : BMG
2017-07-27
Fråga: Jag är mamma och ensam vårdnadshavare till ett litet barn. Efter semesterumgänge o.dyl. hos pappan publicerar han och andra släktingar bilder på barnet på FB och instagram (öppet konto med hashtags dessutom!) Eftersom barnet är omyndigt och jag inte fått möjligheten att godkänna publicering, borde väl deras tillvägagångssätt vara brottsligt? Vad gäller när andra personer publicerar (iofs med all välvilja) bilder på ett barn och där målsmannen till barnet ej har godkänt det? Jag vill att detta ska få ett slut nu och jag vill veta om jag har lagen på min sida att avkräva ett publiceringsförbud på mitt barn.
Tacksam för svar!
Signatur : Moder Svea
2017-07-27
Fråga: Jag skulle vilja publicera en bild ur en film från 1948 i en skrift. Behövs jag skaffa tillstånd för det?
Signatur : LarsH
2017-07-25
Fråga: Hej jag undrar om man kan få ut ngn ersättning av ett företag som
Använder mig på deras hemsida då jag sagt upp mig.
Ser liksom inte bra ut för mig då jag valt att gå till ett konkurrerande
Företag.
Tack för svar
Mvh Per
Signatur : Per
2017-07-20
Fråga: Vad gäller när man ser att det finns personer som lägger ut bild på känd person som om det vore sin egen bild på FB. På sitt FB konto.
Signatur : Bettan
2017-07-08
Fråga: Hej. Har fått en bild publicerad i en tidning där bilden är tagen av mig men köpt av tidningen från Mostphoto där jag lagt upp bilder till försäljning. Som fotograf anges Mostphoto. Är det ok eller ska det trots att dom köpt bilden därifrån stå mitt namn som fotograf?
Signatur : Jw

Beror på avtal

Har du avtalet med Mostphoto att ditt namn skall anges vid publicering så gäller det. Om Mostphoto inte avtalat detta med dig och anser att det gäller med deras namn som källangivelse har du svårt att hävda något annat. Men frågan är om Mostphoto sålt bilden? Har bilden bara tagits från dem utan betalning är det ett intrång och då kan du hävda att ditt namn skulle varit med.
2017-07-04
Fråga: Jag har en reseblogg och skriver ibland både om flygresor generellt och ibland om specifika bolag. Då och då ros, men kanke mer ofta ris.
Är det tillåtet att ta ett foto t.ex av ett flygplan där flygbolagets logga tydligt syns och publicera på min blogg?
Och hur är det generellt med foton där företagslogotyper syns, ibland som huvudmotiv och ibland kanske bara i bakgrunden?
Signatur : gunilla

Logga skyddar mot konkurrens

Normalt skall det gå att publicera bild tagen på allmän plats med logotyper. Det är bara om man annonserar t.ex. för ett bilmärke och jämför med annat bilmärke som det blir otillåtet..
2017-06-30
Fråga: Hej Bildombudsmannen,
Min farmor äger en sjöbod med tillhörande brygga. Vi har upptäckt att ett företag har placerat sin produkt (i det här fallet en stol) på hennes brygga och fotat produkten samt hela hennes brygga, utan hennes tillåtelse. Nu används bilden i ett kommersiellt syfte för att sälja produkten på olika hemsidor samt sociala medier.
Nu till min fråga, vad gäller för regler i det här fallet? Om det inte är OK i lagens mening, vad kan man begära för ersättning?
Tack på förhand.
RB
Signatur : RB

Mer obehörigt tillträde än uphovsrätt

När det gäller Internetpubliceringar gäller att arkitektritade hus inte utan arkitektens tillstånd kan visas på Internet. För reklammaterial i tryck finns inga begränsningar. Men sjöboden måste vara upphovsrättsligt skyddad dvs. nybyggd och arkitektritad. D har arkitekten rätt att beivra tillgängliggöranden på Internet. Om sjöboden är privat mark har ingen rätt att ge sig in på tomtmarken/bryggan och inte heller ställa stolen där. Det är mer hemfridsbrott. Har stolen redigeras in via photoshop och bilden är tagen från allmän mark är det svårare att angripa ur upphovsrättslig synpunkt.
2017-06-26
Fråga: Hej
Mitt ex nya har en egen affär och nu har hon använt bild på mitt ena barn på sin affärs facebooksida. Vi har gemensam vårdnad och pappan har förmodligen godkänt detta men ingen har frågat mig om jag tycker att det är ok... Vill bara veta om de får göra så eller om även de även behöver mitt godkännande då det är en officiell sida? Känns lite olustigt ifall de bara kan använda barnen på det här sättet.
Signatur : J.F

Inte tilåtet

När det gäller reklambilder av personer skall personen tillfrågas. Är det ett minderårigt barn vi talar om skall båda vårdnadshavarna ge sitt tillstånd.
2017-06-26
Fråga: Hej! Jag arbetar på en ideell organisation som ibland publicerar bilder på människor. Vad kommer den nya dataskyddsförordningen, GDPR, få för betydelse för publicering av sådana bilder på webben och i sociala medier?
Kommer samtycke alltid att krävas vid publicering hädanefter? Vad gäller gruppbilder där ingen står i direkta blickfånget, såna som mer fungerar som en folksamling?
Enskilda bilder, t ex tagna på föredragshållare eller liknande?
MVH
Signatur : ÅT
2017-06-24
Fråga: Jag har tagit många intima bilder (dvs bilder på delvis avklädda eller helt nakna personer) med många modeller och vänner genom åren.
Jag tänkte nu att jag skulle ha en utställning med några av dessa.
Måste jag ha modellernas godkännande innan jag ställer ut?
Vissa av dessa bilder togs för så länge sedan att jag inte ens minns namnen på de jag porträtterade och kan därmed inte kontakta dessa på något sätt idag.
Mvh A.B.
Signatur : AB

Viktigt att fråga först

Har man inte - helst skriftligen - kommit överens om hur den här typen av bilder skall användas framöver får man fråga modellerna först innan man använder bilderna på nytt sätt. Bilderna kan ju uppfattas som integritetskränkande.
2017-06-15
Fråga: Hej jag har tagit en hel del bilder på ett dansband och lagt upp bilderna på Facebook. Sångerskan som är med på bilden har min tillåtelse att använda bilderna och har även lagt bilder på Instagram och där angivit mig som fotograf.
Nu har hon varit med i en intervju i en stor känd veckotidning och där var en av mina bilder med. Tidningen har inte frågat mig om att få använda bilden och har heller inte angivit mig som fotograf.
Får företag som denna tidning använda min bild i kommersiellt syfte utan att fråga mig?
Är bilderna "fria" att användas för alla (och då även företag i syfta att tjäna pengar) att man lagt upp dom på Facebook eller Instagram?
Mvh KN
Signatur : KN

Nej fotograf måste tilfrågas

Du kan sända räkning för utnyttjandet och utebliven fotobyline samt skadestånd. Det finns en skyldighet för den som publicerar att efterfråga fotograf.
2017-06-15
Fråga: Hej,
Jag har problem med en byggare som lägger ut bilder på utvecklingen av mitt tillbygge. Det är bilder från ute och innemiljö. Först har jag sagt ja, men nu har jag ångrat mig och bett honom ta bort allt, men han vägrar. Vad kan jag göra? Jag vill inte ha ett hemma hos reportage på nätet och i sociala media!
Signatur : Alf

Viktigt att avtala om foto

Vid anlitandet av en byggare är det viktigt att träffa avtal om att fotografering inte får ske utan överenskommelse. Något skydd finns annars inte för publicering i tryckta medier. När det gäller internet kan intrång beivras om byggnaden är arkitektritad och kan anses vara ett verk. Det är då arkitekten som äger rätt att påtala saken.

Sidor