Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 100-tals frågor & svar, eller ställa en egen. Du får gratis svar!

     Ingen förutsättning är den andra lik. Du kan ställa just din fråga här på sidan – klicka på länken "Skapa en ny fråga".
     När du kvitterar och sparar frågan så skickas den automatiskt via e-post, till både dig och Bildombudsmannen.
OBS!
Frågan publiceras på sidan efter det att den har besvarats, om du kryssar i "godkänner publicering”.
Om du inte godkänner publicering så visas inte frågan på sidan. Den skickas då endast som e-post till bildombudsmannen.se

1. Endast frågor på svenska är tillåtna
2. Varning: Vid missbruk eller otillåten kommersiellt utnyttjande, t ex produkt-reklam, debiteras vid var tillfälle en avgift på 1000 € samt anmäls som olaga intrång.

Fråga: Hej, jag undrar om en person som tar bild på mina barn har rätt att lägga ut dom på Facebook utan att fråga mig om lov?
Tack
Mvh Mikael
Signatur : Facebook bilder

Inget förbud mot att lägga upp bilder på Facebook

Det finns inget förbud mot att lägga upp bilder på Facebook. Om fotografierna är kränkande kan fotografierna vara i strid mot personuppgiftslagen. Om det är ni som har beställt fotograferingen har fotografen inte rätt att använda fotografierna utan att först fråga er. Fotografierna får inte heller användas i marknadsföringssyfte.
Fråga: Hej!
Jag har haft ett konto på mostphotos.se där jag sålt några bilder. Västerås Stad har ett konto där och det är dom som köpt några bilder av mig.
Nu har det kommit till min kännedom att VisitVästerås AB som ägs av Västerås Stad använt 2 av mina bilder. den ena använde dom i en tidning som dom gav ut i samband med Big Power Meet i Västerås 2015, den andra använder dom på sin hemsida i samband med information om onkologi dagarna i Västerås.
Jag har varit i kontakt med Visitvästerås AB som hävdar att eftersom dom är ett bolag som ägs helt av Västerås Stad så har dom rätt att använda dessa bilder. Kan det verkligen stämma? Som jag ser det, är Västerås stad och VisitVästerås AB två skllda användare av bilderna.
Vore tacksam om du kan reda ut vad som gäller här.
Med vänlig hälsning
Alexander Arntsen
Signatur : Alexander

Olika juridiska personer

Västerås stad och Visitvästerås AB är två skilda juridiska bolag. Det är viktigt att du ser över Mostphotos avtal och ser vilka rättigheter Västerås stad har fått och om avtalet ger dem rätt att vidareöverlåta bilderna till Visitvästerås AB. Bolag inom samma koncern har inte rätt att använda fotografier utan upphovsmannens tillstånd. Om bolaget fortfarande inte vill betala kan vi hjälpa dig om du skickar ett e-post till ohman@bildombudsmannen.se. Glöm inte att dokumentera intrånget.
Fråga: Hej!
Jag undrar om det är tillåtet att ta skärmdumpar från egna konton, t.ex. Facebook-konton eller Instagram, och använda dem t.ex under en föreläsning? Bilderna som syns är mina egna, men jag tänker att det kanske är copyright på själva designen på appen?
Signatur : Undrande

Skärmdumpar från sociala medier

Vissa element i designen som t.ex. logotyper kan vara skyddade, däremot känner jag inte till att Facebook eller Instagram stämt användare för skärmdumpar. Så länge det är dina egna bilder som syns bör det inte vara några problem. Om du fortfarande är osäker kontakta Facebook och Instagram, de har möjligtvis någon policy gällande detta.
Fråga: Hej
Vi vill skapa en utbildning/information på ett datasystem som vi inte äger till våra medlemmar.
I denna utbildning/information vill vi ta skärm dumpar av systemet och använda i utbildning/informations materialet.
Fråga:
Får vi göra det utan att tillfråga ägaren av dataprogrammet ?
Signatur : Jan

Skärmdump av datorprogram kan kräva tillstånd

En skärmdump av ett datorprogram kan innebära ett intrång i någon annans rättigheter. Datorprogrammets utseende eller delar av utseendet, däribland fotografier och logotyper, kan vara upphovsrättsligt skyddade. Ni bör därför höra er för innan ni skapar ert utbildningsmaterial. I svaret på frågan utgår vi från att ni själva skapat textinnehållet i ert utbildningsmaterial. Om inte måste ni även klarera dessa rättigheter.
Fråga: Hej, vi håller på med en fotobok över vår hembygd. Den ska visa dåtid och nutid och är tänkt att säljas till medlemmar i vår förening samt till andra intresserade i vårt område. De flesta bilder vi har med i boken är våra egna men vi har också fått en del bilder som varit publicerade i olika tidningar under åren samt bilder där vi inte vet fotografens namn.
1. Hur gör vi om vi vill publicera en bild som varit införd i en tidning?
2. Hur gör vi om tidningen inte finns kvar?
3. Om vi får publicera, måste vi då vid varje bild uppge fotograf (om det finns) och vilken tidning och när bilden har varit införd?
4. Om vi får publicera. Räcker det att vi i vårt förord skriver varifrån vi fått bilderna?
5. Finns det något mer vi bör tänka på så vi inte bryter mot några upphovsrättslagar?
6. Finns det någon tidsgräns för när en bild blir fri att visa?
Tacksam för svar!
Mvh Lena
Signatur : Lena

Använda fotografier från tidningar

1. Ta kontakt med tidningen för att få reda på vem som är upphovsman till bilden och vem som äger rättigheterna till bilden, det kan vara fotografen eller tidningen eller någon annan. 2. Försök ta reda på p. 1 genom de kontaktuppgifter som funnits för tidningen. Upphovsrätten upphör inte bara för att tidningen upphör, ni måste fortfarande få tillstånd innan ni använder bilderna. 3. Fotografens namn ska alltid anges, inte bara om den finns. Om ni behöver ange tidning beror på vad ni kommer överens om när ni får tillstånd att använda bilden. 4. Fotografens namn ska alltid anges, inte bara källan. Fotografens namn ska anges i bylinen, dvs. bildtexten, eller i en särskild bildförteckning. 5. Se till att ni klarerar rättigheterna innan ni använder böckerna. Få på papper att ni har rätt att använda bilderna och hur ni får använda dem, det gäller även om ni får använda bilderna gratis. Se till att personen som ger er tillstånd att använda bilderna äger rättigheterna att göra så. Den ideella rätten, dvs. att ange upphovsmannens namn och att inte på ett kränkande sätt ändra eller använda fotografiet stannar alltid hos upphovsmannen. 6. Någon generell tidsgräns finns inte. Det finns två olika skydd för fotografier, ett för fotografiska verk skyddas i 70 år efter det år upphovsmannen dog och ett för fotografiska bilder skyddas i 50 år efter det år fotografiet togs. Skyddstiden för fotografiska verk innan 1994 var 50 år efter det upphovsmannen dog och för fotografiska bilder 25 år efter att fotografiet togs. Skyddet för fotografiska verk höjdes 1996 från 50 år till 70 år efter det år då upphovsmannen dog.
Fråga: Hej, har fått idéer om en serie målningar som bygger på gamla tavlor (mer än 70 år efter konstnärs död) och populära nutida filmfigurer. De gamla tavlorna skall användas löst som bas för målningarna och de nutida filmfigurer infogas i den gamla kontexten. Tavlorna kommer att göras i akryl/akvarell. Är inte proffskonstnär men haft några mindre vernissage.
Vad gäller för avbildningarna av de nutida filmfigurer...kan jag måla dessa och ev. Ställa ut och sälja utan problem med stora amerikanska filmbolag???
Signatur : Jörgen

Måla på fri hand eller med förlaga?

Det framgår inte av frågan vad du menar med nutida filmfigurer. Det kan innebära en otillåten exemplarframställning om du målar exemplar av filmfigurerna utifrån t.ex. fotografier som förlaga. Ju större likhet med filmfigurerna desto större risk att målningarna kan göra intrång. Det förutsätter att filmfiguren skyddas av upphovsrättslagen.
Fråga: Jag skriver en bok (till försäljning etc.) om medaljer. Det rör sig om en numistmatisk förteckning med egentagna bilder på medaljerna ur min samling. Ca 40 st. Bör jag tillfråga alla konstnärerna bakom medaljerna?
§ 24 synes vara svårtolkad i det fallet...
Signatur : BJ

Katalog eller bok?

24 § p. 2 gäller bara om du ska sälja medaljerna. Då får du i meddelande eller kataloger om försäljningen använda dina fotografier. Typexemplet är auktionskataloger. P. 3 gäller bara kataloger av samlingar. Med det menas en förteckning över dina medaljer med viss förklarande text om medaljerna i din samling. Katalog är inte detsamma som en bok. Utan att veta mer om du tänkt dig en bok eller katalog bör du tillfråga upphovsmännen till medaljerna.
Fråga: Hej.
Jag undrar om det är tillåtet att använda ett fotografi i kommersiellt syfte (utan tillstånd) som innehåller reklam, tex ett gatufoto där reklampelare/skyltar från andra företag är synliga?
Exempelvis liknande denna: http://www.amatraveller.com/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2351.jpg
Mvh/RLB.
Signatur : RLB

Oväsentlig del av fotografi

Om det är du som har tagit fotografiet är det tillåtet om reklamen förekommer i bakgrunden eller ingår i oväsentlig del av ditt fotografi.
Fråga: Jag har i en tidningsartikel blivit citerad trots att jag inte godkänt att man ska publicera mitt uttalande. I tidningen framstår det dessutom som att det är mig det handlar om i artikeln.
Har varit i kontakt med tidningen och bett dem ta bort artikeln då den är en av de första man får fram när man googlar på mitt namn men de vägrar. Jag känner mig kränkt och tror att den kan missgynna mig i kontakt med arbetsgivare och andra sammanhang.
Har jag någon laglig rätt att be tidningen ta bort artikeln? Om ja, vilken paragraf kan jag använda mig utav?
Signatur : Sjödde

Har man uttalat sig är det svårt

Det är egentligen endast då förtal sker som det är lättare att få bort artikeln. Inom tre månader efter publiceringen kan man också vända sig till Pressens opinionsnämnd och kräva rättelse i frågan. Numera finns också möjlighet att vända sig till Google själva och säga anföra att artikeln förtalar och be att de avlägsnar sökningen. För att undvika problem kan det vara bäst att inte ställa upp med några kommentarer alls när man blir tillfrågad om inte tidningen accepterar att man får rätta sina uttalanden innan tryck.
Fråga: Det visade sig nyligen att en bild som lagts upp på everystockphoto.com av mig nu använts i marknadsföringssyfte av en skola. Jag har inte gett mitt medgivande att varken denna bild läggs upp för försäljning av fotografen eller att den används för marknadsföring. Eftersom det är den som publicerar som bär ansvaret tänker jag således kontakta skolan för ersättning.
Hur kan jag ta reda på lämplig ersättningssumma?
Kan jag även få ersättning av fotografen eftersom den finns till försäljning?
Signatur : F

Dokumentera annonsen och kräv ersättnig

Det finns inga fasta ersättningssummor för användning av bild på personer i marknadsföring. Utifrån annonsen får du göra en skälighetsbedömning där du bl.a. kan hämta vägledning från modellarvoden för liknande annonser. Det stämmer att det är skolan som är ersättningsskyldig för annonsen. Även fotografen kan vara ersättningsskyldig för att han eller hon använder fotografiet i marknadsföring för själva fotografiet. Om skolan inte vill betala och ni behöver hjälp så skriv till ohman@bildombudsmannen.se.
Fråga: Hej. En vän hörde av sig till mig och berätta att en video fanns på aftonbladet i en artikel. Denna video som jag skapat och medverkat i nu visades i deras artikel. Bryter aftonbladet mot upphovsrättslagen? Jag har inte gett mitt samtycke men video florerar på nätet. Mvh daniel
Signatur : Daniel

Du äger upphovsrätten till din video

Om du har skapat videon äger du också upphovsrätten till videon. Om Aftonbladet eller någon annan har använt filmen utan ditt tillstånd och utan att ange dig som upphovsman så har ni rätt till ersättning. Dokumentera intrånget och kräv ersättning. Om du behöver hjälp så maila ohman@bildombudsmannen.se
Fråga: Det var jag som ställde frågan om olagliga bilder!
Det är så att det pågår en kampanj med bilder som är tagna utan godkännande av den som äger egendomen som syns på bilderna, och dessa bilder syns nu runt om i Sverige är det lagligt att ha dessa bilder i detta ändamålet?
Signatur : Nyfiken

Inget skydd för fotografier på egendom

Det är endast fotografier på personer som inte får användas i marknadsföring. Det finns inget liknande skydd för egendom.
Fråga: Jag har på nätet hittat två fotografier för framsidan på min avhandling. Den första bilden är tagen i Tyskland 1934 och jag kan se att det är Bundes Archiv som har originalfotot. Det andra fotografiet är tagen i Moskva 1953.
Kan jag utan att be om tillstånd använda dessa bilder?
Min bedömning är att inget av fotografierna kan betraktas som "konstverk". Det rör sig om gruppfotografier från ungdomsmöten och jag har hittat flera liknande fotografier på nätet. Var går föresten gränsen mellan ett "vanligt fotografi" och ett fotografi som klassas som "konstnärligt verk"? Vem är det som i slutändan avgör detta? Går det att få den frågan bedömd? Om jag har förstått problematiken rätt är detta den springande punkten.
Signatur : PH

Skyddstiden för fotografier

Även porträtt och gruppfotografier kan vara skyddade som fotografiska verk. Vad fotografiet skyddas som bedöms utifrån fall till fall. Gränsen mellan ett fotografiskt verk och en fotografisk bild bedöms i slutändan av en domstol. Fotografiska verk är skyddade 70 år efter det år då fotografen dog. Fotografiska bilder är skyddade 50 år efter det år då fotografiet togs. Ni bör ta reda på vem som äger rättigheterna innan ni använder fotografiet. Om ni vet vem som innehar originalfotografiet kan ni börja där.
Fråga: Måste man ha skriftligt godkännande från föräldrar att sätta upp vykort med foto på deras barn på väggarna i ett mottagningsrum. Föräldrarna har skickat kortet till sin sjuksköterska på mottagningen som tack eller julhälsning.
Signatur : Sam

Fråga först

Om ni tänkt sätta upp fotografiet i ett mottagningsrum bör ni först fråga föräldrarna. Fotografiet var troligtvis inte tänkt att hängas upp för allmänheten och beroende på omständigheterna kan detta vara känsligt. I lag finns det endast ett förbud mot fotografier i marknadsföring.
Fråga: Får man använda olagligt tagna bild på annans egendom och sen använda den i reklam kampanj?
Signatur : nyfiken

Olagliga fotografier

Vad ni anser vara olagligt tagna fotografier på annans egendom framgår inte av er fråga. Eftersom ni själv anser att ni olagligt tagit fotografierna bör ni ta reda på möjliga konsekvenser innan ni använder fotografierna.
Fråga: Hej! Jag fick höra av en vän att någon har skapat en profil på en dejtingsida och använder sig av mina bilder. Jag tror tyvärr att jag vet vem det är och har försökt fått tag i denna person men utan resultat. Vad ska jag göra och vad kan jag göra?
Jag har anmält profilen än så länge..
Signatur : Mia

Falsk profil

Ni bör dokumentera hur fotografierna används och samtidigt, som ni redan gjort, kontakta dejtingsidan och personen som använder era bilder. Dejtingsidan bör ta bort den falska profilen. Om ni själv har tagit fotografierna har ni i vart fall rätt till att fotografierna tas bort eftersom ni äger upphovsrätten till fotografierna. Beroende på hur profilen ser ut och hur den används kan personen bakom profilen även begå brott, t.ex. förtal.
Fråga: Om man får en teckning av ett barn och vill använda denna bild i en tex som publiceras på en hemsida, måste man då ha ett skriftligt godkännande från föräldrarna? Barnets förnamn o ålder står under bilden (inga personuppgifter).
Signatur : Sam

Teckningar av barn skyddas av upphovsrättslagen

Även teckningar av barn kan vara skyddade av upphovsrättslagen. För att lägga upp teckningen på hemsidan behöver du upphovsmannens tillstånd, i detta fall barnet som tecknat. Kontakta barnet och föräldrarna och fråga om tillstånd. Skriftligt godkännande är alltid att föredra framför muntligt för att undvika missförstånd i framtiden.
Fråga: Jag jobbar just nu på min kommande fotoutställning.
I denna vill jag använda andras fotografier som blivit publicerade i tidningar under 80-talet.
Dessa fotografier kommer att vara en del av mitt verk och inget av fotografierna kommer att visas i sin helhet.
Jag har jobbat ett bra tag med att få fram namn på fotograferna för att fråga om lov, men många av bilderna/fotografierna saknar namn på fotografen.
Jag har letat på nätet och hittat några namn men inga kontaktuppgifter.
Så min fråga är: är det ok att göra ett eget verk som innehåller andras fotografier?
tex: ett tonårsrum med fotografier på väggarna (dessa foton är tagna av andra än mig)
Signatur : Helena

Andra fotografier i eget verk kräver oftast samtycke

Fotografierna publicerade i tidningar under 80-talet är skyddade enligt upphovsrättslagen. Även om inte hela fotografiet visas kan den del som visas vara skyddat enligt. Detsamma gäller fotografier på väggen om det är synligt för betraktaren. Om ni är osäker på om om den del som visas är skyddat eller om fotografiet är synligt i bakgrunden bör ni se till att innan utställningen inhämta upphovsmannens eller rättsinnehavarens samtycke. Börja med att kontakta tidningarna för att få fram mer information.
Fråga: Är det tillåtet at lägga upp vykort på Face Book. ? Har hört att man måste uppge fotografen eller förlaget.
Jag är med i lite olika grupper som har med sjö och båtar att göra.
Hur är det med tidningsurklipp. Kan jag lägga upp bilder från en tidning.
Tacksam för svar, MVH Christer
Signatur : Christer

Det krävs tillstånd för att lägga upp vykort på Facebook

Om grupperna på Facebook är tillgängliga för allmänheten, dvs. om alla kan ansöka och bli godkända och få del av gruppens innehåll, krävs upphovsmannens samtycke. Detta gäller både vykort och fotografier från tidningar. Kontakta upphovsmannen eller rättsinnehavaren för att fråga om tillstånd.
Fråga: Hej!
I helgen upptäckte jag att ett av mina fotografier finns med, utan byline och beskuren, i en tidning. Enda sättet de kan ha kommit över bilden är att någon sett den i en sluten Facebook-grupp där jag publicerat bilden och sedan skickat den till tidningen (tidningen kan inte ge mig någon förklaring, det är ett "s k mysterium" hur den hamnat hos dem).
Nu har jag hamnat i en diskussion kring bilder och Faceebok där en bekant hävdar med bestämdhet att jag genom att godkänna användarvillkoren på Facebook har gett dem en exklusiv licens att förfoga över det material jag lägger upp på mitt konto. Och att de då kan licensiera mina bilder till en tredjepart utan att fråga eller att jag får ersättning för det.
Stämmer verkligen detta?
MVH
Ewa
Signatur : Ewa

Tidning använder bild från Facebook

Fotografen äger fortfarande upphovsrätten till fotografiet efter det laddas upp på Facebook. Facebook får viss rätt att använda fotografiet i enlighet med användarvillkoret. Användarvillkor finns tillgängligt här: https://sv-se.facebook.com/legal/terms. För att använda ett fotografi från Facebook krävs fortfarande upphovsmannens tillstånd. I redaktionellt sammanhang ska fotografens namn alltid anges och fotografiet får inte ändras så att det kränker upphovsmannen. Om tidningen inte frågat om lov har ni rätt till ersättning för tidningen användning. Om ni behöver hjälp kontakta Bildombudsmannen: teste@bildombudsmannen.se

Pages