Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Aktuellt - Nyheter

Löpande Nyheter sorterade i datumordning

2012-02-11

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, höll föredrag på 2012 års Fotomässa, se www.blf.se Teste höll fyra olika föredrag: "Vad gäller och hur skyddar jag mig från att bli av med min upphovsrätt?", "Var får jag fotografera och vad skall jag tänka på om jag vill sälja mina bilder lagligt",  "Upphovsrättslagen och fotografier i domstol"  samt "Upphovsrätten och avtal. Varför hamnar fototvister i domstolarna?" I december höll Teste föredrag på en fotoskola i Åbo och på ett offentligt föredrag på Åland. Ålands radio uppmärksammade händelsen

2012-22-05

Justitiedepartementet meddelar återigen att det dröjer innan lagförslag om nya avtalslicenser i Sverige kommer att föreslås. Justitiedepartementet har arbetat med förslag under senaste året och det har hetat att förslaget skulle läggas fram hösten 2011, sedan  våren 2012, därefter före sommaren 2012.

Nu ser det ut att komma tidigast våren 2013. Bland upphovsmännens organisationer är intresset stort för att förslaget skall bli verklighet då det väntas ge utrymme för nya licenzseringar för upphovsmännen inom olika områden bl.a inom det digitala området.

2012-22-05

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB twittrar så nu kan du följa honom på Twitter och få en uppdatering av upphovsrättsnyheter. Gå till Twittersidan.

2011-23-06

En flaggbild som lagts ut på en hemsida har stulits av många, företag, kommuner och bloggare. Uppemot 300 olika stölder har fotografen råkat ...

2011-27-05

Apple med tjänsten Itunes har stämts av en fotograf vid Stockholms tingsrätt. På Apples hemsida har ett skivomslag med en bild av Evert Taube lagts ut...

2011-19-05

En fotograf har stämt Realtid.se för upprepade stölder av ett av hans fotografier.
    Stämningen är vid Stockholms tingsrätt där realtid.se tidigare...

2011-19-05

Tidningen Se och Hör har via sitt förlag stämts vid Östersunds tingsrätt.
    En fotograf har blivit bestulen på en bild av tidningen Se och Hör...

2011-19-05

Med knappast möjliga marginal vann Åhléns över en fotograf i HD. Fotografen vann i tingsrätten men förlorade kryptiskt i Svea Hovrätt och nu till sist i HD...

2011-19-05

Ett bokförlag hade använt privatbilder utan tillstånd i en idrottsbok. Efter stämning i domstol har nu förlaget förlikts med fotografen.

2011-19-05

En fotograf upptäclte att hans bilder otillåtet används i ett reklamutskick via email och stämde vid domstol. Nu har företaget förlikts och...

2011-19-05

Hovrätten i Malmö har dömt tidningen Lundagård att betala för publicerande av bild i kritisk granskande artikel som publiceras på Internet. Domen visar skillnaden mellan tryckta dagstidningar och Internet.

Det som hovrätten ansåg tillåtet i den tryckta tidningen var inte tillåtet på Internet.

Domen är den första i sitt slag sedan upphovsrättslagen den 1 juli 2005 ändrades till att omfatta ett större skydd för upphovsmannen vid nätpubliceringar. Domen diskuteras i tidningen Journalisten, Medievärlden och i chefredaktören för Expressens blogg.

2011-19-05

Apple med tjänsten Itunes har stämts av en fotograf vid Stockholms tingsrätt. På Apples hemsida har ett skivomslag med en bild av Evert Taube lagts ut utan fotografens tillstånd.

Tidigare har bilden otillåtet använts i reklamkatalog av varuhuset Åhléns, som stämts av fotografen. Den tvisten är nu föremål för prövning i Högsta domstolen och dom väntas under hösten. När ett företag tillgängliggör ett CD-omslag på Internet gör man sig skyldig till visning även av bilden på omslaget.

Bildombudsmannen är ombud för fotografen i de två tvisterna.

2011-19-05

Fotografen som fick sina bilder stulna av en hemsidestillverkare har nu fått rätt i Högsta domstolen.

Domstolen ansåg att hemsidestillverkaren användande av fotografens bilder i tumnagelformat i egen reklam var ett intrång i fotografens ensamrätt. Hemsidestillverkaren får nu betala ersättning till fotografen för bildstölden samt skadestånd.

Tvisten om de tumnagelstora bilderna har pågått i tingsrätt där fotografen vann och hovrätt där fotografen förlorade innan den slutligt avgjorts i HD.

2011-19-05

Musikbolaget iTunes Music som ägs av Apple har olovligen publicerat en bild av Evert Taube som är föremål för ett mål i Högsta Domstolen. Den aktuella bilden på ett CD-omslag användes utan tillstånd av varuhuskedjan Åhléns i en reklamkatalog. Stockholms tingsrätt dömde Åhléns att betala ersättning till fotografen varefter Svea Hovrätt frikände Åhléns. HD har beviljat prövning i frågan och dom lär komma under 2010.

Pages