Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Aktuellt - Nyheter

Löpande Nyheter sorterade i datumordning

2011-19-05

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd för en Stockholmsfotograf i en upphovsrättslig tvist med Åhléns. Fotografen hade fått sin bild av Evert Taube utan tillstånd använt av ett skivbolag till ett CD-omslag.

2011-19-05

En fotograf i Nynäshamn har stämt Nyheter 24 vid Södertörns tingsrätt. Nyheter 24 utnyttjade utan fotografens tillstånd unika bilder från ett pågående bankrån i Nynäshamn.

Fotografen råkade från sin balkong bli vittne till rånet av en bank och tog flera bilder som sedan utan tillstånd från upphovsmannen visades på Nyheter 24 :s hemsida.

Parterna förliktes senare vid rätten.

2011-19-05

En fotograf har efter förlikning vid Karlstad tingsrätt ersatts för bok- och Internetpublicering.

2011-19-05

Högsta domstolen beslöt den 5 februari 2009 att ta upp tumnagelbilderna till prövning. Justitieråden Johan Munck, Torgny Håstad och Kerstin Calissendorff och föredragaren Hampus Lilja behandlade ärendet. Endast 2 procent av de mål som hänskjuts till HD för prövning beviljas prövningstillstånd så fotografimålet kommer att väcka stort intresse.

2011-19-05

Svea Hovrätt beslöt på onsdagen den 2 maj att upphäva Försvarsmaktens varumärkesregistrering av Bertil Almqvists teckning "En svensk Tiger". Hovrätten drog helt andra slutsatser av den bevisning som Bildombudsmannen tagit fram till Stockholms tingsrätt. Hovrätten ansåg att Försvarsmakten inte lyckats bevisa att de hade någon rätt till varumärket.

2011-19-05

Svenska Journalistförbundet (SJF) gjorde ett svep för att leta fram hemsidor där artiklar och bilder publicerats utan tillstånd. Man fann i oktober 2006 hela 360 artiklar och bilder som publicerats utan tillstånd. Värsta intrången gjordes av Eda kommun och Investera i Värmland.

SJF har nu följt upp sin kartläggning med att undersöka hur många av intrången som betalats. Resultatet som redovisats i tidningen Journalisten http://www.journalisten.se/a.aspx?article_id=12980# är skrämmande. Bara några få har betalat. Dags att lräva att text- och bildtjuvar gör rätt för sig.

2011-19-05

Världens upphovsrättsorganisation, FN-organet WIPO, konstaterar att stölderna av domännamn ökade kraftigt med 25 procent under 2006. Totala antalet tvister om utnyttjande av andras varumärke till domännamn var 1,823 under 2006. Vilket var det högsta antalet sedan år 2000.

I Sverige förekommer också tvister om upphovsrättsligt skyddade verk kontra varumärke. Tvisten om den upphovsrättsligt skyddade En svensk Tiger, som används av Försvarsmakten som varumärke upp i Svea Hovrätt i april.

2011-19-05

En fotograf, medlem i Bildleverantörernas Förening (BLF) upptäckte att fyra av hans bilder otillåtet använts på en hemsida av ett snöscouterteam.

Ägaren till hemsidan ville inte betala, men efter en stämning vid Lycksele tingsrätt har nu fotografen träffat en förlikning med hemsidesägaren i en dom vid domstolen.

2011-19-05

En f.d. fritidspolitikern på Öland har stämts av fyra olika personer vid Borås tingsrätt. Stämningarna avser upphovsrättsligt intrång, otillåtet användande av upphovsrättsligt skyddade fotografier, manipulering av bilder och brott mot personuppgiftslagen.

Fritidspolitikern hade tagit andras bilder och försett dem med förtalande pratbubblor och texter kring personerna på bilden. Utöver detta har också texter som angriper de avbildade personerna publicerats på hemsidan Radioschack. Politikern har senare avlidit och kärandena återkallat sina stämningar.

2011-19-05

Örebro läns Cykelförbund förlikte med ett reklamföretag vid Örebro tingsrätt.

Örebro läns Cykelförbund hade inte enligt reklamföretaget betalat för utfört arbete. Parterna har nu förlikts i en dom.

2011-19-05

En fotograf. som stämt en landstingsägd skola vid Härnösands tingsrätt har nu fått betalt för en bild som skolan utan lov använt på omslaget till ett kursprogram.

Vid en förlikning vid tingsrätten enades fotografen och landstinget att landstinget skulle betala ut hela beloppet som skolan stämts på samt lite till. Uppgörlsen stadsfästes i en förlikningsdom.

2011-19-05

En fotograf har stämt Aftonbladet Nya medier för att aftonbladet.se publicerat en bild ur ett beslagsprotokoll och lagt ut den på Internet.

Förfarandet strider mot den svenska Scientologilagstiftningen då ett aldrig tidigare offentliggjort verk inte skall få utnyttjas.

Stockholms tingsrätt grubblar nu på om upphovsrättslagens undantagsregler kan användas i det aktuella fallet trots att bilden publicerades manipulerad och utan upphovsmannens namn.

2011-19-05

Sollentuna tingsrätt har i en dom beslutat att en aktieköpare, som betalade men aldrig fick sina aktier, skall få sina pengar tillbaka, trots att aktiebolaget hunnit gå i konkurs under tiden.

Bildombudsmannen AB var behjälplig i målet som ombud. Domen överklagades till hovrätten, som inte beviljade prövning. HD beviljade inte heller prövning av domen som därmed fastställdes.

2011-19-05

n fotograf i Piteå har stämt kvällstidningen Expressen då tidningen inte vill betala en faktura för beställt fotouppdrag. Expressen som de senare åren lagt ned stora delar av sin fotoavdelning anlitade "en granne" till en person som skulle fotograferas. Fotograferingen skedde sent en kväll och fotografen fick sedan mitt i natten bildbehandla och sända bilden till tidningen.

Pages