Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Aktuellt - Nyheter

Löpande Nyheter sorterade i datumordning

2011-19-05

Tidningen Östran publicerade se bilder på ett tidningsuppslag samt en bild på Internet utan att namnge fotografen. Istället namngav tidningen på uppslaget sin egen fotograf vid en bild så att det framstod som om tidningens fotograf tagit alla bilder. Nu stämmer fotografen tidningen för brott mot god sed enligt de ideella reglerna i upphovsrättslagen.

2011-19-05

En fotograf som fått sin bild i en annons återgiven och förvanskad i tidningen Lundagård och utlagd på Lundagårds Internetsida har nu stämt Studentkårerna vid Lund som är utgivare av tidningen. Stämningen har skett vid Lunds tingsrätt

2011-19-05

Stockholms tingsrätt har dömt säkerhetsföretaget Security Driving att betala ersättning för en bild som företaget otillåtet använt på sin hemsida.

Nu har fotografen sökt prövning av domen i Svea Hovrätt, då tingsrätten endast dömde ut ett allmänt skadestånd och inget extra för avsaknaden av fotografens namn vid bildpubliceringen.

2011-19-05

Stockholms tingsrätt har slagit fast att två fotografer som arbetat inom Stockholms kommun får stämma kommunen. Kommunen hade överklagat stämningen och krävt att någon stämning inte skulle ske. Överklagandet vandrade hela vägen via Svea Hovrätt till Arbetsdomstolen, som återförvisade ärendet till Stockholms tingsrätt.

2011-19-05

Beredskapsmuseet överklagar Tigermålet till Svea hovrätt. Överklagandet finns på beredskapsmuseets hemsida. Stockholms tingsrätt beslöt i en dom den 25 november att Försvarsmakten får behålla varumärket En Svensk Tiger, samtidigt konstaterade rätten att de ekonomiska rättigheterna till Bertil Almqvists berömda verk innehas av Beredskapsmuseet.

2011-19-05

Skivbolaget EMI har träffat förlikning med en fotograf.

Skivbolaget hade använt en bild på sitt skivomslag utan att ha haft tillstånd till det och senare också lagt ut skivomslaget som marknadsföring på Internet utan tillstånd. Efter stämning i Stockholms tingsrätt accepterade EMI at betala fotografen för intrånget.

2011-19-05

Ett landsting i Norrland har stämts för att en rektor i en skola använt en fotografs bild i en skolkatalog utan att ha haft tillstånd.

2011-19-05

BLF:s ombudsman Staffan Teste råkade besöka ett av Adobes seminarier där man presenterade fördelarna med en nyutgåva av Adobe Acrobat och förvandlingar till pdf-filer. Mitt under seminariet visade presentatörerna plötsligt tidningen Metro, som man tagit från Internet.

2011-19-05

En fotograf har vid förlikning erhållit betalt för att annan person felaktigt namngavs för att ha gjort hans reportage och tagit bilderna. Fotografens namn hade iställer hamnat under en annan artikel på samma tema som han inte alls gjort.

Fotografen fanns inte heller namngiven i tidningens innehållsföreteckning över medarbetare eller i chefsredaktörens förord, som berättade om reportagen. Däremot fanns den andra fotografen namngiven. Vid muntlig förberedelse i Stockholms tingsrätt uppmanade rättens ordförande tidningen att helt enkelt betala och så blev det.

2011-19-05

Skivbolaget Warner har på skivomslag utnyttjat en bild utan tillstånd. Efter stämning i Stockholms tingsrätt har nu skivbolaget träffat en förlikningsöverenskommelse med fotografen om ersättning.

Det är det femte skivbolaget under året som använt bilder utan tillstånd till sina skivomslag.

En tvist pågår med ett norskt skivbolag liksom en tvist med EMI som utnyttjat en videoinspelning med ett band på en dvd utan att ha tillstånd av upphovsmannen. Ett annat skivbolag har utnyttjat en filmatiserad koncert med Jimi Hendrix utan att heller ha haft fullt tillstånd.

2011-19-05

Fotografen som fick sin filmrulle förstörd av Norrtälje tidning fick inte rätt i Svea Hovrätt heller. Se diskussion på www.fotosidan.se . Norrtälje tingsrätt hade kommit fram till att fotografen inte skulle få någon ersättning för att fotografen inte lyckats bevisa att Norrtälje tidning varit försumliga vid framkallandet av filmen. Fotografen ansåg att bevisbördan låg på Norrtälje tidning att bevisa att de inte varit försumliga då filmrullen framkallades.

Fotografen har begärt 10 000 kr i ersättning för den förstörda rullen. Ett belopp som bestrids av Notrrtälje tidning.

2011-19-05

En journalist har fått en omfattande artikelserie publicerad på Internet utan att ha gett sitt tillstånd. Efter att ha lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt har nu parterna förlikts i en dom.

2011-19-05

Nio originalnegativ försvann på en tidskrifts redaktionen. Fotografen hade skrivit i sina leveransvillkor att negativen om de försvann skulle ersättas enligt BLF:s cirkaprislista. Efter stämning har nu tidskriften och fotografen förlikts.

2011-19-05

En stämning har lämnats in gentemot Kvällsposten för intrång i upphovsmannarättigheter. Kvällsposten har publicerat två bilder utan tillstånd. En av bilderna har tidningen tagit från ett filmverk och skapat en stillbild, vilket även det strider gentemot Upphovsrättslagen.

Parallellt med stämningsansökan har krav för samma bilder samt videosekvenser riktats gentemot TV 3, som publicerat materialet utan tillstånd.

Pages