Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Aktuellt - Nyheter

Löpande Nyheter sorterade i datumordning

2011-19-05

Ett företag som lade ut bilder på Internet utan tillstånd har fått en tredskodom emot sig i Stockholms Tingsrätt.

Bolaget hade hunnit gå i konkurs under behandlingen i tingsrätten. Fotografen blev därmed utan ersättning.

2011-19-05

Sveriges Televisions VD Christina Jutterström och en chef för programverksamheten  har polisanmälts för upphovsrättsligt intrång. Det är en f d kameraman som svarat för inspelningen av Hasse och Tages kända program "Gula Hund" som gjort polisanmälningen sedan han av chefen för programverksamheten fråntagits sitt konstnärliga skapande. När programmet "Gula Hund" reprissändes i TV beordrade chefen fram en skylt på vilken det stod att han själv varit kameraman.

2011-19-05

Vid en förlikningsdom i Karlskrona tingsrätt accepterade ett dansk företag att betala ersättning för att ha använt en bild på företagets sida utan tillstånd.

Företaget hade först tidigare vägrat att betala för bilden, men accepterade till sist att betala ersättning. Ersättningen utbetalas i form av skadestånd.

2011-19-05

En fotograf i Göteborg fick framgång med sitt överklagande i hovrätten för Västra Sverige i Göteborg. I tingsrätten i Stenungssund tilldömdes fotografen 2 000 kr för stulna bilder och fick inget skadestånd trots att bilderna övertagits från ett konkursbo i strid med upphovsrättslagen.

2011-19-05

Fotograf som fick sin filmrulle förstörd av Norrtelje tidning går nu vidare till hovrätten för att få sin rätt. Tingsrätten i Norrtälje avvisade fotografens talan om att fotografen skulle ersättas för en förstörd filmrulle hos Norrtelje tidning. Fotografen hade begärt 10 000 kr för den förstörda filmrullen.

2011-19-05

En fotograf har i tingsrätten i Göteborg vunnit en tvist om betalning för bild som använts vid rättegång. I och med den s.k. "scientologilagen" är det inte längre tillåtet att utan tillstånd publicera en bild som används vid rättegång. En fotograf fick vid en rättegång sin bild beslagtagen i den åtalades pc.

2011-19-05

Försvarsmakten har i en skrivelse till Stockholms tingsrätt krävt att sakkunnigutlåtande och vittnesmål av professor Jonas Nordell vid handelshögskolan i stockholm skall avvisas. Beredskapsmuseet har i striden om varumärket En Svensk Tiger inkallat Per Jonas Nordell som sakkunnig.

Nodell är expert på såväl varumärkesrätt som upphovsrätt.

Tingsrätten deklarerar att Nordells vittnesmål enbart skulle röra känd lag och Beredskapsmuseet har därför dragit tillbaka sin begäran om vittnesmål av Nordell.

2011-19-05

Stockholms tingsrätt har avslagit Försvarsmaktens begäran om mellandom i målet om "En Svensk Tiger". Försvarsmakten ville att tingsrätten skulle förklara Beredskapsmuseet som driver målet obehöriga att driva målet. Tingsrätten avvisar detta och hänvisar till att prövning av allt sker i huvudmålet. Tingsrättens beslut har gjorts heter det för att undandröja tidsutdräkt dvs att parterna skulle kunnat överklaga en sådan mellandom till hovrätten.

Tingsrättens dom kan ej överklagas annat än i samband med slutlig dom i målet. Målet rullar vidare med huvudförhandling våren 2005.

2011-19-05

Bildombudsmannen har träffat avtal med BLF om rådgivande juridisk verksamhet åt förningens medlemmar och andra.

Staffan Teste kommer också under verksamhetsåret 2006 att representera BLF i BONUS Presskopia, som svarar för licensiering av papperskopiering i skolor och på arbetsplatser. Fotosidan.se har även Teste som expert i sin panel.

2011-19-05

Högsta Domstolen i Finland prövade inte en svensk fotografs begäran om prövning av en hovrättsdom som fotografen förlorade med röstsiffrorna 2-1. Hovrätten slog fast att fotografen skulle ha stämt fel person och dömde emot fotografens krav på ersättning, trots att man ansåg ersättningsnivån riktig.

Pages