Select Language / Välj Språk

Bild som hämtas från en film

Får jag med dataprogram ta fram en bild från en film och publicera den?

Signatur: 
Undrande

Kommentarer

Nej, dels så manipulerar man filmen och skapar från ett filmverk ett fotografiskt verk, vilket man ej får göra utan upphovsmannens tillstånd, dels så har filmfotogrqfen eller upphovrättsinnehavarna till filmen rätt även till det fotografiska verket. Att publicera en sådan bild kan bli dyrt. Se priser i BLF:s cirkaprislista som du kan beställa på www.blf.se
By SuperAcoAdmin