Select Language / Välj Språk

Delad upphovsrätt

Kan man verkligen ha delad upphovsrätt till en bild? Jag har tagit bilder av en dansgrupp och nu påstår dansgruppen att de skulle ha en delad upphovsrätt med mig.

Signatur: 
fotograf

Kommentarer

Det är inte min uppfattning att man kan ha delad upphovsrätt till en bild på det här sättet. Fotografen har ensam upphovsrätt till sitt verk t ex en bild av en staty. Sedan är det en annan sak att konstnären kan ha en närstående rättighet dvs kan kräva ersättning för sitt verk när bilden publicerats. I ett kommande förslag till lagstiftning har föreslagits något liknande som i frågeställningen, men de fotoorganisationer som svarat på remissen har varit mycket negativa till någon ändring av nuvarande upphovsrättslag.
By SuperAcoAdmin