Select Language / Välj Språk

Nekan till att namnge fotograf i tryck och på webben

Jag har en hel del uppdrag åt företag med diverse fotograferingar. Det är ofta man inte tar mitt önskemål i beaktning, foto: "Namn Efternamn". Ett av argumenten kan vara att det inte är relevant information för kunderna som går in på deras hemsida eller ser deras reklammaterial. Jag går generellt med på att kunderna får använda bilderna till vad de vill, det ingår i fakturan. Vad är mina rättigheter?

Signatur: 
MS

Kommentarer

Namnfrågan i reklamsammanhang är mycket en avtalsfråga mellan parterna. Det finns numera många sätt att namnge fotograf. Ett sätt kan vara att namnet visas så fort man för muspilen över bilden. Då bör argumentet med störande layout kunna undvikas. I redaktionella sammanhang är det mer tvingande att följa god sed dvs. sätta ut namn på fotografen.
By Staffan Teste