Select Language / Välj Språk

Stulna bilder från Facebook?

Hej!
Härom dagen fick jag tips via instagram att ett företag har använt en av mina privata bilder från mitt hem i sin webbshop. Jag har letat efter vart de tagit bilden ifrån och de har alltså stulit den från mina bilder på Facebook. De har även haft mina bilder på företagets instagram men den är nu borttagen därifrån såvitt jag vet. Jag har haft bilder på samma sak fast annan vinkel på alla andra sociala medier som jag har öppna för allmänheten men då med mitt namn tydligt stämplat på.

Hur gör man som privatperson när man fått en bild stulen? Kan man kräva ersättning och erkännande direkt från dem eller ska man fakturera? Eller fungerar det annorlunda för att det är just genom Facebook? Jag har ju visserligen originalbilden på min egen dator så har ju inga problem att visa att det är min bild.

Förklara gärna på ren svenska så jag förstår ;)

Signatur: 
Irriterad tjej!

Kommentarer

Du har rätt till ersättning för att din bild använts. Sänd en faktura. Det finns visserligen en dom i tingsrätt där tingsrätten påstod att man skulle skänkt bort bilderna bara för att de lagts ut av fotografen på Facebook. Det här visar svårigheterna med att lägga ut bilder på Facebook eller i andra sociala media. Helst bör man nog undvika lägga ut bilder där och nöja sig med bilder på den egna hemsidan där det är bra att märka upp dem med copyright m m. Upphovsrätten skyddar även utan sådan märkning men det kan vara bra att klargöra för andra. Har du problem få betalt av företaget som utnyttjat dina bilder så återkom. Sänd ett email till teste@bildombudsmannen.se
By Staffan Teste