Select Language / Välj Språk

Intrång i upphovsrätten!

Ett produktionsbolag har i en tidskrift som ges ut i samarbete med deras kund ett större företag fått tillstånd av mig att använda några av mina bilder om de i text hänvisar till min hemsida och Facebook grupp samt anger fotografens namn m.m

Jag bad om att få se korrektur innan tryck. Men det fick jag aldrig. De har inte satt ut mitt namn som upphovsrättsägare till bilderna. Och ej heller i text hänvisning till min hemsida, Facebook grupp som var ett krav. De har även tagit bilder från Facebook utan min vetskap. Där jag finns med på 2 bilder väl synligt. på en bild tillsammans med en annan person.

Varken jag eller den andra personen på bild, bilden är en helsida i färg har tillfrågats om vi vill vara med på bild. Repotaget handlar inte om mig utan en helt annan person som konstigt nog inte finns med på bild så det kan uppfattas som om det är personen det handlar om som är med på 2 bilder men det är ju faktisk jag.

Vad ska jag kräva i ersättning. Produktionsbolaget är helt medvetna om att de gjort fel och vill kompensera mig.

Signatur: 
SH

Kommentarer

Är man känd och skadan är större utgår större ersättning. Är omfattningen, upplagan, företagets storlek betydande utgår större ersättning. Det är alltså omöjligt att säga om priset skall vara 10 000 kr eller 350 000 kr utan att veta intrångets art.
By Staffan Teste