Select Language / Välj Språk

Filma på firmafest

Får man i smyg filma personer på en firmafest och sedan visa filmen för alla och envar utan att ha tillåtelse från de som är med på filmen ?

Signatur: 
Hans

Kommentarer

Det finns inget generellt förbud mot att filma eller fotografera i smyg. Beroende på omständigheterna kan dock filmen innebära t.ex. förtal.
By Pär Öhman