Select Language / Välj Språk

Bildstöld

Hittat min bild på ett spanskt företags hemsida. Den fins i ett rullande bildspel på tre bilder. Den är beskuren ock förvanskad (klonad) de har lagt till för att bilden ska passa i format till bildspelet. Bilden är ett oliv träd med en portal mot en mur. Man kan kanske få dem att ta bort bilden samt att jag vill ha ersättning men om de struntar (vägrar) betala? Bilden finns på hundra tals olika siter/blogar men jag börjar här.

Centro Humanista de PNL - Servicios Especializados en ...
centrohumanistadepnl.com/
Centro Humanista de PNL · Inicio · Facilitadores · Manuel Morin · VicMorin · Cursos · Conferencias · Talleres · Seminarios · Diplomados · Certificaciones.

Signatur: 
johant

Kommentarer

Om ditt fotografi har använts utan tillstånd har ni rätt att kräva ersättning. Det är viktigt att ni dokumenterar intrånget med datum och plats. Skicka därefter ett krav på ersättning. Det går bra att kräva ersättning inom EU. Om bolaget inte betalar och ni vill ha hjälp skicka ett e-post till ohman@bildombudsmannen.se
By Pär Öhman