Select Language / Välj Språk

Anställd men måste använda privat kamera

Jag är anställd på ett bolag, där mina huvudsakliga arbetsuppgifter inte är fotografering. Dock blir jag tillfrågad med jämna mellanrum att ta bilder både till bolaget och för bolagets kunders räkning. Jag har en enskild firma vid sidan om mitt jobb där jag jobbar som fotograf, därav att bolaget vill att jag fotograferar.

Dock har inte bolaget någon egen kamera, utan jag använder då min privata kamera för deras räkning. Jag får ingen ersättning för detta och inte hellre något "extra" betalt för mina bilder som bolaget och bolagets kunder använder, jag har endast min vanliga lön som ersättning för detta! Bolaget fakturerar dock kunden i de situationerna.

Frågan jag vill ha svar på är: Kan bolaget ändå hävda att de äger bilderna och att jag som fotograf inte har rättigheterna till dem?

Signatur: 
Privatakameran

Kommentarer

Finns det inte angivet i anställningsavtalet att du skall fotografera eller att det ingår i dina arbetsuppgifter så kan företaget inte ta över några rättigheter till dina bilder. De kan då inte heller sälja dina bilder och ta ersättning för detta utan att du har del i försäljningen. Det låter också tveksamt att du skall tvingas utnyttja och slita på din egen kamera utan ersättning för inskaffandet av bilderna. Du bör nog ta upp frågan med företaget och försöka få till en reglering av detta som också skrivs in i anställningsavtalet. Det vanliga borde vara någiin form av ersättning för användandet av egen kamera och del i företagets vinst på saken. Eftersom jag inte vet dina anställningsförhållanden i övrigt så är det annars svårt att råda hur du skall agera.
By Staffan Teste