Select Language / Välj Språk

Ansvarig utgivare - vad gäller

Jag driver en webbsite där medlemmar kan lägga upp bilder som de själva tagit. Kan jag bli ansvarig för vilka bilder som läggs upp ? Vad ska jag göra för att skydda mig ?

Signatur: 
Blackred

Kommentarer

Ja, du kan bli ansvarig för det material som finns på sidan. Bästa sättet är att göra skriftliga avtal med de som lägger ut bilder på sidan att de ansvarar för alla krav som kan riktas gentemot dig för det material som de lägger ut på sidan. Det hindrar inte att du kanske blit betalningsskyldig, men att du i din tur har möjlighet att kräva motsvarande ersättning av den som lagt ut materialet.
By SuperAcoAdmin