Select Language / Välj Språk

Använda andras publicerade bilder i eget konstnärligt fotografiskt verk

Jag jobbar just nu på min kommande fotoutställning.

I denna vill jag använda andras fotografier som blivit publicerade i tidningar under 80-talet.

Dessa fotografier kommer att vara en del av mitt verk och inget av fotografierna kommer att visas i sin helhet.

Jag har jobbat ett bra tag med att få fram namn på fotograferna för att fråga om lov, men många av bilderna/fotografierna saknar namn på fotografen.

Jag har letat på nätet och hittat några namn men inga kontaktuppgifter.

Så min fråga är: är det ok att göra ett eget verk som innehåller andras fotografier?
tex: ett tonårsrum med fotografier på väggarna (dessa foton är tagna av andra än mig)

Signatur: 
Helena

Kommentarer

Fotografierna publicerade i tidningar under 80-talet är skyddade enligt upphovsrättslagen. Även om inte hela fotografiet visas kan den del som visas vara skyddat enligt. Detsamma gäller fotografier på väggen om det är synligt för betraktaren. Om ni är osäker på om om den del som visas är skyddat eller om fotografiet är synligt i bakgrunden bör ni se till att innan utställningen inhämta upphovsmannens eller rättsinnehavarens samtycke. Börja med att kontakta tidningarna för att få fram mer information.
By Pär Öhman