Select Language / Välj Språk

Använda bild

Ett hotell i min hemstad har en bild på mig och en del andra lokala kändisar i ett bildcollage i restaurangen. Får de använda den så utan att fråga mig? De har inte haft någon som helst kontakt med mig

Signatur: 
C kändis

Kommentarer

Om det är ni själv som tagit fotografiet äger ni upphovsrätten och har rätt att kräva att restaurangen tar ner fotografiet. Hotellet har inte heller rätt att använda bildkollaget i marknadsföring för varor eller tjänster, detta oavsett om det är ni som tagit fotografiet eller inte. Ni har då rätt till ersättning och kan kräva att restaurangen tar ner fotografiet.
By Pär Öhman