Select Language / Välj Språk

Använda bilder från datasystem

Hej
Vi vill skapa en utbildning/information på ett datasystem som vi inte äger till våra medlemmar.
I denna utbildning/information vill vi ta skärm dumpar av systemet och använda i utbildning/informations materialet.

Fråga:

Får vi göra det utan att tillfråga ägaren av dataprogrammet ?

Signatur: 
Jan

Kommentarer

En skärmdump av ett datorprogram kan innebära ett intrång i någon annans rättigheter. Datorprogrammets utseende eller delar av utseendet, däribland fotografier och logotyper, kan vara upphovsrättsligt skyddade. Ni bör därför höra er för innan ni skapar ert utbildningsmaterial. I svaret på frågan utgår vi från att ni själva skapat textinnehållet i ert utbildningsmaterial. Om inte måste ni även klarera dessa rättigheter.
By Pär Öhman