Select Language / Välj Språk

Använda bilder från hemnet i publicering

Hur kan jag använda bilder från Hemnet i en ev. publicering?
Äger Hemnet rättigheterna, äger mäklarna som lägger upp bilderna på Hemnet rättigheterna och har säljaren av bostaden någon del i detta även om bostaden är såld?
tack!

Signatur: 
Göte122

Kommentarer

Fotografierna kan ha flera ägare, antingen Hemnet eller mäklaren om de övertagit rättigheterna eller fotografen, upphovsmannen. För att utnyttja bild från Hemnet måste tillstånd skaffas och man måste ta reda på vem som äger rättigheterna. Säljaren av bostaden har ingen del i rätten om det inte är så att säljaren antingen själv tagit bilderna eller skaffat sig rättigheterna genom avtal med upphovsmannen.
By Staffan Teste