Select Language / Välj Språk

Använda bilder i samband med publik föreställning?

Vad gäller när det kommer till använda fotografier i samband med t ex en musikalisk föreställning? Om jag önskar använda fotografier rent scenografiskt (t ex projicera på en back-drop), hur går jag då till väga?

När det kommer till musiken finns det ju organisationer (STIM) som ser till att upphovsmännen får sin beskärda del, men jag behöver ju inte söka tillstånd från upphovsmännen till musiken för att framföra den. Finns det någon parallell till fotografiska verk i detta sammanhand?

Signatur: 
Joakim

Kommentarer

Bild upphovsrätt Sverige är en organisation som arbetar på frågan, men såvitt jag vet ännu inte löst med ett enda klareringsställe. Istället måste man vända sig till varje fotograf och förhandla om ersättning. Men det går att kontakta BLF www.blf.se till exempel och få hjälp.
By Staffan Teste