Select Language / Välj Språk

Användning av arrangerade bilder utan medgivande

Jag och ett par vänner var med på en arrangerad fotografering för ett företag. Vi fick aldrig skriva på något papper/kontrakt och fick heller aldrig någon betalning. Nu har bilderna använts i drygs 10 år på internet, reklammaterial i tidningar, på mässor och företagets hemsida. Kan man kräva ersättning för detta?

Signatur: 
Chriss

Kommentarer

Om man inte reagerar inom en viss tid t.ex. i anställningsförhållande kan tyst medgivande uppstå s.k. konkludent handlande. När det gäller upphovsrättsligt intrång är gränsen för att agera 10 år efter intrång därefter blir intrånget preskriverat om inte intrånget är ständigt pågående och fortsätter. I vart fall kan ni ta kontakt med dem som utnyttjar materialet och säga att det sker gentemot er vilja och att det bör upphöra. Om det därefter fortsätter uppstår en ny avtalssituation som kan diskuteras.
By Staffan Teste