Select Language / Välj Språk

Användning av kändisar på trycksaker

Hej,

Jag undrar om det är tillåtet att använda egna bilder (fotade alt. tecknade) på kändisar på diverse trycksaker som går till försäljning? Krävs respektive persons godkännande eller är det fritt fram? Undrar även om man för samma syfte får använda sig av citat ur låttexter med eller utan att ange källa i direkt anknytning till trycket? Är det t ex OK att rita en bild av en (idag levande) musiker, skriva en mening ur dennes texter och trycka på något som man sedan säljer?

Med vänlig hälsning, S

Signatur: 
S

Kommentarer

Lagen om namn och bild i reklam föreskriver att när någons namn eller bild används kommersiellt så fordras tillstånd av personen ifråga. Det är bäst att begära tillstånd i ditt fall från respektive person.
By Staffan Teste