Select Language / Välj Språk

Är detta villkor förenligt med svensk rätt?

För att bli medlem på en speciell internet sajt måste användarna som gått med i sajten godkänna vissa villkor. Ett av dessa villkor är att medlemmarna efterger upphovsrätten för sina bilder till sajten. Är detta villkor förenligt med svensk rätt?

Signatur: 
Weebii

Kommentarer

Blocket är en av de sajter som utnyttjar liknande villkor. En person som annonserade på blocket fick sin bild utnyttjade av Blocket för annat ändamål. Personen stämde i svensk domstol men Blocket fick rätt. Har någon frivilligt ingått avtal om att avhända sig upphovsrätten gäller ingånget avtal. Det är viktigt att studera olika sajters avtalsvillkor och att man undviker sajter med oskäliga villkor. Många amerikanske sajter utnyttjar den här typen av villkor och vill man bestrida dem tvingas man föra rättegången i USA. Har du tagit bilder som du är rädd om undvika att lägga ut dem på den här typen av sajter.
By Staffan Teste