Select Language / Välj Språk

Är Facebook i "ond tro" när det gäller bilder?

En sak jag funderar på är att Facebooks avtal innebär att ekonomiska rätten för alla bilder som läggs ut på på en Facebook-sida samtidigt överförs till Facebook.

Eftersom nästan alla bilder föreställer den som lägger ut bilderna, är det ju uppenbart att de samtidigt inte själva kan vara fotografen som tagit bilderna, dvs att kontoinnehavaren själv kan vara upphovsman.

Eftersom det endast är en upphovsman som äger rätt att upprätta avtal om ekonomiska rättigheter rörande sina bilder så måste väl Facebook redan från början inse att deras konto-avtal om överförings av olika rättigheter, innebär att de hamnar i "ond tro", samt att avtalet därigenom blir en "nullitet" - på samma sätt som om ett parkeringsgarage inte kan avtala om ägandet av de bilar som de låter olika bilförare parkera i ett garage.

Borde inte Facebook inse att det endast är upphovsmannen som kan avtala om en bilds olika ekonomiska rättigheter?

Innebär detta att facebook har ansvaret (eftersom de "bort inse" det egentliga förhållandet), eller kan de genom "avtal" överföra något av ansvaret för bildernas ekonomiska användning ( t ex när de själva nyttjar bilderna i annat sammanhang) till "avtalsparten" - d v s till kontoinnehavaren - som avtalar om facebook-kontot?

KAN Facebook därigenom använda bilder för eget/annat reklambruk?

Vad gäller om man prövar saken?

Signatur: 
FaceIT

Kommentarer

Det är helt uppenbart att Facebooks avtal i många fall inte kan gälla. Problemet är bara att Facebook är ett amerikanskt företag och det blir dyrt att pröva deras avtal i en amerikansk delstat. I Sverige kan man tycka borde deras avtal betraktas som du skriver som en "nullitet" men det finns en dom i en svensk tingsrätt där domstolen anser att har man lagt ut bilder på Facebook så är de fria för alla. Bäst är alltså at inte lägga ut bilder överhuvudtaget på Facebook eller sociala medier med liknande avtal samt t.ex. också Blocket, som hävdar liknande avtal. Ett mål i domstol pågår just nu med tredje part som utnyttjas Blockets rättigheter utan att kunna visa något avtal om detta. Det blir intressant att se vad domstolen kommer fram till.
By Staffan Teste